TERMÉKETLENSÉG - LELKI OKAI


Mindaddig, míg belsőleg is készen nem állunk a gyermek elfo­gadására, a rezonancia törvényének értelmében zavar mutatkozik a nemző- és fogamzásképesség terén, bármennyire erő­sen vágyunk is gondolatban a gyermek után. A rezonancia törvénye megakadályozza, hogy valami helyes dologra alkalmatlan időben kerüljön sor.


A női fogamzásképtelenség többnyire két lehetséges okra vezethető vissza:

öntudatlan félelem a szüléstől, a vele járó felelősségtől, kötött­ségektől és munkától, valamint a vonzerő elveszítésétől való aggodalom.


a terhesség elfogadásának hiánya vagy a létrejöttében szerepet, játszó indokok kétes természete. Számos nő úgy gondolja, hogy a gyermek révén rendezni, normalizálni tudja válságba jutott kapcso­latát, amennyiben férjét, a felelősségérzetére való hivatkozással, magához próbálja kötni.A férfiak nemzőképességi zavarai is hasonló okokkal magyaráz­hatók:

Feltűnő, hogy ilyen esetekben nagy valószínűséggel mindkét fél erősen bizonygatni fogja, mennyire vágyik gyermekre.

Vágyuk azonban minden bizonnyal az értelem és gondolkodás szintjén gyökeredzik, nem érinti az érzelmi síkot vagy ott legalábbis egy vele egyenrangú, de ellentétes érdekű érzés létezik, mely megakadályoz­za a fogamzást.

Talán mindkét félnél valóban megtalálható a gyer­mek utáni erős vágy, hiányzik viszont a képesség, hogy személyes függetlenségük egy részét feláldozzák miatta.

Összefoglalva: Terméketlenség - a hajlandóság hiánya, hogy szabad­ságomat részben feláldozzam; a felelősségvállalástól való félelem; értelem és érzelem nincs összhangban, nem alkot egységet.Megjegyzések