Az isteni matematika


Isten mindent számokban jelenít meg, Ő a legnagyobb matematikus. A kozmikus kód a matematika nyelvén íródott, ezért a dolgok mélyén egyszerűség, elegancia és a kozmosz törvényeinek egyetemessége honol. Ez a természeti törvények titka. A számok körforgása köt össze mindent:az életet a halállal, a gondolkodást a tapasztalattal,a morált a törvénnyel, a művészetet a tudománnyal, a társadalmat a gazdasággal. Az isteni matematika értelmet ad a számnak, s számot az értelemnek, minőséget ad a mennyiségnek, s mennyiséget a minőségnek, tartalmat ad a formának, s formát a tartalomnak.
A létezés alapja, az Isteni Minta, amelyben az őseszmék erőkként, az erők alakként nyilvánulnak meg. 
Az Isteni Képmás, a teremtés mintája megőrizte a teremtés alapvető tényezőit és azok kölcsönhatásait.
A létezés élő lényege szerint minden egy: a számok, a szimbólumok geometriai formái, a kozmikus erők, az atomi és szubatomi részecskék, a genetikai kód, az emberi elme, az érzelmek, a testi alkat, az állatok, növények, ásványok, a lélek, a végtelen világok, a betegség és az egészség…

Forrás: Késmárki László:Angyali imák és kéztartások Ankh Kiadó 2015.


Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: 


Megjegyzések