Visszatekintés elmúlt életekre - meditációs gyakorlat
Arany Fényoszlopod képének felidézésével kezdd a gyakorlatot, lásd, hogy ragyogó gyűrűje körülfogja testedet. Látod, hogy lábaid alatt a Föld szívébe hatol; erős, szilárd és biztos támaszt nyújt. Kellemesen érzed magad benne, erősnek érzed magad. Fényoszlopod egészen a Forrás szívéig nyújtózik. Ha felpillantasz a magasságokba, láthatod, hogy az oszlop tetejében fehér Fényesség ragyog, oly tündöklő, hogy minden képzeletet felülmúl. Tudod, hogy a Forrással való összeköttetésedet jeleníti meg. Látod, hogy Fényoszlopod folytonos és sértetlen. Repedések, lyukak nem láthatók rajta, s az Én teljességében oltalomban, támogatásban és békés magányban van részed. Minden amit látsz, a Fényben fogan, s kellemesen fogod magad érezni az egész gyakorlat során. 

Most látod, hogy tudatos éned apró emberi Fényalak képében üldögél fejed középpontjában. Figyelmedet fókuszáld arra a pontra, mígnem egész tudatosságod fejed középpontjában összpontosul. Egy pompás lépcsősort pillantasz meg magad előtt; arany és kristályos, lágyan kanyarog lefelé. Fényességgel és ragyogással körülvéve végigsétálsz rajta, majd elérkezel szívközpontodba. 

A szívközpont azt a csodás helyet képviseli, ahol a fizikai világban tett utazásod minden szépségét és izgalmát raktározod. Képzeletedet használva színezd ki néhány részlettel. Helyezz bele pompás bútorokat, telítsd sok-sok fénnyel és színnel. Idézd újra magad elé a nagy asztal képét, melyet Éned alkotóelemei ülnek körül, ott van a négy test és más összetevők azok közül, amelyeket már megismertél. Nagyon izgatottak, mert hallották, hogy egy csodás, varázslatos utazást készülsz tenni a múltba; saját történelmedbe, fejlődésed történetébe fogsz bepillantást nyerni. Lásd, milyen felvillanyozottak. Mindannyian indulásra készen állnak. Micsoda kalandnak nézünk elébe! 

Látod, hogy lelked is jelen van. Gyönyörű szép, telve van Fényességgel és örömmel. Megígéri, hogy végigkísér az egész utazáson, és segít, hogy megérthess mindent, amit e gyakorlat során látsz és tapasztalsz. Ne feledd, a gyakorlat során a lélek bölcsességét fogod közvetíteni, s az Én Fénye lesz a fáklya, mely bevilágítja a múltbeli életeket és élményeket. Némelyikük esetében egy kicsit nagyobb fényességre lesz szükség, hogy megérthesd, és a valódi lényedről szóló jelenlegi tudásodba olvaszthasd azokat. 

Lehet, hogy egy Spirituális Tanítót is magaddal szeretnél vinni az utazásra. Képzeleted segítségével lásd magadat előtt a spirituális síkra vezető ajtót. Kopogást hallasz. Spirituális Tanítód érkezett meg, hogy segítségedre legyen izgalmas kalandod során. Menj az ajtóhoz, és nyisd ki. Látod, hogy Spirituális Tanítód áll előtte, rád mosolyog, majd így szól hozzád: „Hallottam, hogy a múlt életekbe vezető csodálatos utazásra készülsz, hogy az élmény révén tudásra és bölcsességre tegyél szert. Ha megengeded, szeretnék veled tartani, és segíteni benne." Meghívod-e ezt a kedves barátot, hogy elkísérjen utadon? Azt hiszem, így teszel. Tessékeld be őt is a szívközpontba. 

Gyűjtsd egybe az Én összes alkotóelemét, akik már égnek a vágytól, hogy e kalandos utazás részesei lehessenek, lásd, hogy valamennyien a lélek energiájába olvadnak. Érzed, hogy egész Éned e sokkal hatalmasabb és átfogóbb szintű lény Fényébe olvad. Mint szépséges Fényvirág az értékes drágakövet, úgy tart magában téged. Biztonságban vagy, szeretet vesz körül a lélek energiájában. Ne feledd, minden, amit látsz és teszel, e széles horizontot befogó perspektíva Fényén és szeretetén keresztül válik érzékelhetővé számodra. 

Indulásra készen várakozol. Látod, hogy egy másik ajtó formálódik a terem egyik falában. Közelebb lépsz, és a következő feliratot pillantod meg rajta: „Az előző életeimre nyíló ajtó". Ez egészen világos, nem igaz?

Ha kész vagy indulni, állj az ajtó elé, és világosan fogalmazva ismertesd szándékodat. Talán egy meghatározott életet szeretnél közelebbről megismerni, ám az is lehet, hogy csupán egy olyan életbe szeretnél belepillantani, ,amely a segítségedre lehet egy bizonyos dolog megértésében és világossá tételében. Előfordulhat, hogy egy olyan életbe szeretnél ellátogatni, amelyben annak idején egy probléma merült fel, s most szeretnéd életre hívásának körülményei között elengedni, hogy a probléma ezzel jelenlegi életedben is megoldást nyerjen. Meglehet, hogy egy olyan életről van szó, melynek megismerése segíthet abban, hogy választ kapj a következő kérdésre: „Ismertem már ezt a személyt azelőtt"? Ám az is lehet, hogy csupán ennyit mondasz: „Tudni akarom, hogy éltem-e Atlantiszban vagy más, Egyiptomhoz hasonlatos csodálatos civilizációban." Kijelentésed talán ekként fog szólni: ,;Tudni akarom, hogy voltam-e már médium azelőtt. Kérlek, mutass nekem egy olyan életet, amelyben minden jól működött." Ha úgy érzed, megakadtál a közvetítéssel, talán ilyen szavakat intézel lelkedhez: „Egy olyan életbe szeretnék bepillantás nyerni, amelyben médium voltam, és amelyben a jelenlegi életemre is kiható, a közvetítéssel kapcsolatos problémáim keletkeztek. Vissza akarok menni, hogy egy pillantást vethessek gondjaim gyökerére." 

A következő gyakorlat során arra fogunk összpontosítani, hogy egy olyan jelenlegi problémádra vagy nehézségedre keressünk megoldást, melynek gyökerei múlt életekbe nyúlnak, és amely túlságosan nehéz vagy fájdalmas volt ahhoz, hogy abban az előző életben a végére járj, és tapasztalásod részévé tedd azt. Azért döntöttem úgy, hogy most elsősorban erre a tárgyra fókuszálok, mert ez az a kérdés, amellyel kapcsolatban az emberek a leggyakrabban segítséget kérnek tőlem. Ez persze nem azt jelenti, hogy a gyakorlatot csupán ebben az egy esetben lehet alkalmazni. Egyáltalán nem erről van szó. A következőkben leírt folyamat a „sikeres életekbe" vezető utazások során is ugyanúgy használható. A meghatározás olyan elmúlt életekre vonatkozik, melyekben képes voltál egy rendkívül erős és kreatív személyiséget kialakítani, aki nagy sikereket ért el az életbe lépése előtt kitűzött célok teljesítésében. Meglehet, hogy nagy művészként, zenészként, esetleg sikeres és nagy tiszteletben álló vezetőként éltél. Előfordulhat, hogy nagyszerű életet élő, kiválóan közvetítő médium voltál. Az efféle életek hatalmas erőt és bölcsességet rejtenek magukban, melyet tudatosabban a magadévá tehetsz azáltal, hogy visszaemlékezel arra, ki voltál akkor, valamint ha megpillantod azt a hatalmas teremtőerőt, amelyet a múltban képes voltál megnyilatkoztatni. 

Láthatod, hogy tömérdek választási lehetőséged van. Most azonban folytassuk utazásunkat. Állj az ajtó előtt néhány pillanatig, és tisztázd magadban, mit is keresel. Légy nagyon, nagyon biztos abban, hogy mit akarsz, mert szándékod világossága vezet majd el a megfelelő helyre. Ezzel tudatod lelkeddel, hogy melyik életet kell eléd tárnia, hiszen ő valamennyi előző életedet bensőségesen ismeri. 

Amikor ezzel elkészültél, nyisd fel az ajtót, és lépj ki rajta lelked és Spirituális Tanítód kíséretében. Egy hosszú-hosszú folyosót látsz magad előtt. Indulj el rajta. Látod, hogy tetszetős, gazdagon díszített. Aranydíszek és kristályok csillognak a padlózaton és a falakon. A folyosó sokféle színben pompázik, az ajtók azonban csendben meghúzzák magukat, mintha csak aludnának. Siklani kezdesz lefelé a folyosón, mígnem hirtelen azt látod, hogy az egyik ajtó rendkívül izgalmas színben ragyog fel. Milyen színt látsz felszikrázni lelki szemeid előtt? Mit jelent számodra, milyen érzést kelt benned ez a szín? A lélek e szín felragyogtatásával jelzi számodra, hogy ezen ajtó mögött rejtőzik az, amire kíváncsi vagy. Lépj az ajtóhoz, s emlékeztesd magadat, hogy lelked energiáiba öltözve állsz előtte. A Fény körülfon téged, és tökéletes biztonságban érzed magadat. A Spirituális Tanító is veled van, s ha utazásodra engem is meghívtál, érezheted, hogy jelenlétem és szeretetem lágyan körülöleli testedet. 

Ha készen állsz, nyisd ki az ajtót, és sétálj be rajta. Lehet, hogy először ködbe burkolózik minden. Olyannak tűnik, mint kora hajnalban, amikor a köd olyannyira körülfog, hogy nem látod tisztán a téged körülvevő dolgokat. Látod, hogy a köd ugyanolyan színű, mint maga az ajtó, amelyen beléptél, s érzed, hogy szelíden kavarog körülötted, és gyengéden megérint, ahogy áthaladsz rajta. Egy aranyösvény tűnik fel lábaid előtt, melyet lelked teremtett a semmiből, hogy általa utat mutasson a köd sűrűjében, s hogy érezhesd szerető jelenlétét magad körül. Lelkeddel és Tanítóddal a nyomodban tovább sétálsz az ösvényen, míg azt nem látod, hogy a köd fogyatkozni kezd. 

Egy táj képe tárul a szemed elé. Használd képzeletedet, hogy tisztábban lásd, milyen vidék terül el előtted. Van horizontja? Hegyekkel, völgyekkel tarkított szépséges vidéket látsz magad előtt? Feltűnik-e egy város vagy falu látképe a távolban? Meglehet, hogy valami egészen más tájék képe bontakozik ki a szemed előtt. Egyszerűen engedd, hogy az nyilatkozzon meg előtted, amit belső bölcsességed megjeleníteni akar. Nézz körül. Ne feledd, képzeletedben hatalmas erő rejlik. Színezd ki a táj képét, egészítsd ki néhány részlettel. Számtalan letűnt időszak képei karcolódtak emlékezetedbe, s azokat, amelyeket hited szerint mindeddig még nem láttál, lelked fogja megmutatni neked. Ő minden élményedre élénken emlékszik. Kérd meg lelkedet, hogy segítsen tudatod fókuszába állítani ezt a képet. 

Indulj el a tájon keresztül. Próbáld látni, átérezni, megismerni. Figyelj a levegőben lengedező illatokra vagy felcsendülő hangokra. Lehet, hogy sok embert pillantasz meg, ám az is előfordulhat, hogy nem látsz egy teremtett lelket sem. Ha továbbra is folyamatosan előre haladsz, elérkezel rendeltetésed helyére, tehát bízd magad ösvényed céltudatos irányvonalára. Nézd meg figyelmesen a tájékot, melyen végighaladsz. A gyakorlatnak az is célja, hogy élvezetet lelj az utazásban. Alighanem sok kérdés merül fel benned, amit fel szeretnél tenni, ezáltal is sokkal határozottabbá téve kutatásodat. Kíváncsi vagy arra, milyen öltözéket viselnek az emberek. Talán tudni szeretnéd, hogy egészséges, termékeny földre léptél-e, avagy kietlen, sivár vidék vesz-e körül. Engedd, hogy kíváncsiságod vezetőül szegődjön melléd. Ösvényed most egy olyan területre kanyarodik, amelyet valahogy fontosnak érzel. Ami azt illeti, ösvényed véget érni látszik. Nézd meg, hogy hol vagy. Tekints körbe. Megérkeztél a célállomásra. 

Aha! Ott felbukkant egy jelentősnek tűnő személy.  Egy nőt vagy egy férfit látsz magad előtt? Olykor érdekes energianyalábot pillantasz meg, ha az időnek nagyon messzi távlataira tekintesz vissza, vagy ha olyan időkbe kalandozol, melyben nem a Földön éltél. Ám rendszerint egy másik emberi lény, egy nő vagy egy férfi alakja tűnik fel lelki szemeid előtt. Nézd meg jól. Magas vagy alacsony, sovány vagy kövér? Milyen színű a haja, milyen az arcszíne? Mit csinál? Szorgoskodik, vagy csendesen üldögél? Ez az az élet, amit kerestél, ez az a személy, akit látni kívántál. 

Azt javaslom, tedd magad láthatóvá a személy előtt. Megjelenésed olyannak fog tűnni a számára, mint amikor álmodban jön el valaki hozzád. Tudod, hogy az álomban sokkal befogadóbb vagy, és sokkal szívesebben hallgatsz meg egy furcsa, számodra idegen lényt, mint éber állapotban. Ha nem tudod, miként tedd meg ezt, kérd meg lelkedet, hogy segítsen, mondván: „lélek most láthatóvá akarok válni." Talán szeretnéd, hogy lelked is észlelhetővé váljék a szem számára. Ez most igen jól jöhet, minthogy a lélek jelenléte rendkívül meggyőző és inspiráló lehet. Látod, hogy lelkeddel együtt láthatóvá válsz, alakod némiképp elhatárolódik lelked Fénytestétől. Most tehát mindkettőtöket láthat az adott személy, te a mai külső megjelenésed formájában jelensz meg előtte, lelkedet pedig olyan alakban pillantja meg, miként te is látni szoktad. A személy felnéz, és egy kérdést intéz hozzátok: „Kik vagytok ti?" Azt hiszem, most illendő volna bemutatkoznod. Ez természetes és udvarias dolog efféle helyzetekben, nem igaz? Tehát világosítsd fel kiléted felől, mondd meg nevedet, mondd el, hol élsz, és hogy milyen évet írunk. Mutasd be lelkedet is, és magyarázd el neki, hogy mindkettőtöket a lélek hívta életre. Alighanem csodálkozni fogsz azon, hogy ez a személy nem jön különösebb izgalomba, s nem indítják meg a hallottak, de számára olyan ez a beszélgetés, mintha csak egy álomban történne meg. 

Most rajtad a sor, hogy kérdéseket tegyél fel. Biztos vagyok benne, hogy kíváncsian várod a feleleteket. Talán azzal kezdhetnéd, hogy megkérdezed: „Ki vagy te? Azért jöttem, hogy megtudjak egyet s mást az életedről. Jól megy a sorod? Vannak-e gondjaid?" Tanácsolom, hogy tegyél fel minél több kérdést. Biztosíts szavakat saját, valamint a másik személy közlendője számára is. Bajban van? Csodálatosan érzi magát? Ne mulaszd el feltenni ezeket a rendkívül fontos kérdéseket Te vagy a színész. Szavakat és hangokat kölcsönözve eljátszod először az egyik, majd a másik szerepet. Ha tehetséges színész vagy, mindketten különböző, a karakterhez illő hangon szólaltok meg. Úgy zajlik az egész, mint egy színdarabban. Hagyd, hogy valamiféle kölcsönhatás alakuljon ki jelenlegi személyiséged, múltbeli megnyilvánulásod és lelked között. Képzeleted rendkívül izgalmas és kézzelfogható élménnyé varázsolhatja az egész folyamatot. 

Miután mindent megbeszéltél az Én e másik megnyilvánulásával, világos képet kapsz helyzetéről. A következő lépésben kétségkívül meg akarod majd tudakolni lelkedtől: „Hogyan alakult ki ez a helyzet? Mi történt? Valamiféle mintát követ? Mondd el nekem, vajon hogyan került ebbe a helyzetbe! Lett volna más választása is? Mi történik itt?" Látod, hogy lelked bölcsen mosolyog, s ekként válaszol: „Természetesen. Hát persze, hogy egyfajta mintát követ, hiszen egy leckét kellett volna elsajátítania ebben az életben." Kérdezd meg azt is, hogy: „Mi volt a lecke? Azt hiszem, nem sikerült ebben az életben megbirkóznia vele, mivel meglehetősen zavarosnak tűnik az egész helyzet." Engedd, hogy a lélek kifejtse válaszát. Azután azt is megkérdezheted: „Miért hozott ez a személy olyan döntéseket, amilyeneket hozott? Nem úgy tűnik, mintha élvezné a helyzetet. Nem úgy tűnik, mintha sikerült volna megbirkóznia a feladattal, melyet fejlődése érdekében állítottak elé. Miért nem értette meg?" Néhány esetben azt fogjátok észrevenni, hogy múltbeli megnyilvánulásotok egy másik személyről beszél, akivel az idő tájt mélyen összefonódott az élete. Ha úgy találod, hogy harcban állt egy másik emberrel vagy emberek csoportjával, talán fel szeretnéd tenni lelkednek a következő kérdéseket: „Kik ezek az emberek, és miért avatkoznak múltbeli személyiségem életébe vagy miért harcolnak ellene? Hogyan alakult ki ez a helyzet?" Rendkívül fontos kérdések ezek, s a lélek természetesen megválaszolja őket, ha lehetővé teszed, hogy rajtad keresztül beszéljen. 

Most pedig elérkeztünk a gyakorlat következő részéhez. Talán így szólsz lelkedhez: „Te jó ég, micsoda zűrzavar! Te jól tudod, hogy ezen élet eseményei milyen hatást gyakorolnak jelenlegi életemre. Miért mutattad meg nekem épp ezt az életet? Mi az benne, ami összefűz jelen életemmel?" Közvetítsd a lélek e jelentős kérdésekre adott feleleteit. Mi a közös a két életben? Ha sikerült e kérdést tisztáznotok, úgy, hogy érezhesd, valóban megértetted a múlt és a jelenlegi életed között fennálló összefüggés lényegét, megteheted a következő lépést. 

Ne feledd, nem azért vagyunk itt, hogy megtudjuk, mi történt, és miért. Azért tettük meg ezt az utat visszafelé a múltban, hogy a múltbeli életben orvosoljunk egy olyan helyzetet, amely jelenlegi életedben is hasonló nehézségeket okoz. Megoldást kell találnunk rá. Kérdezd csak meg a lelkedet. Ő kétségkívül tudja, miként lehetne orvosolni a problémát. Látod, hogy lelked mosolyog és így szól hozzád: „Nagyon örülök, hogy feltetted ez a kérdést, hiszen te is tudod, hogy igenis lett volna más lehetőség. Mindenkor nyílik lehetőség arra, hogy a magasabb utat válaszd, hogy rálépj arra az ösvényre, mely nem a félelem és a harc felé visz, s amelyen mégis el tudod sajátítani azt a leckét, melyet életterved magában foglal. Mutatok egy másik ösvényt, amelyen, ha úgy dönt, ugyanúgy végighaladhatott volna." Nagy figyelemmel hallgasd a lelked szavaiban megnyilatkozó bölcsességet. Tanítódtól is kérhetsz segítséget, hogy nagyobb tisztasággal tudd közvetíteni a közlendőjét, s hogy megértsd üzenetének lényegét. 

Minden bizonnyal tisztában vagy vele, mi következik most. A másik személy számára is világossá kell tenned, amit a lélek az imént elmondott neked. Meglehet, javasolni szeretnéd, hogy te és múltbeli megnyilvánulásod valamint lelked és Spirituális Tanítód együttesen visszamenjetek a múltba a döntés pillanatához, hogy segítsetek a személyiségnek az ösvény kiválasztásában, amely az Én szempontjából sokkal megfelelőbbnek tűnik. Ismételten támaszkodj képzeleted erejére, s kérj világosságot lelkedtől és Tanítódtól. Határozzátok meg a döntés pillanatát, s lelked útmutatását követve haladjatok végig a másik ösvényen; a szelídebb ösvényen, melyen utazva harc és fájdalom nélkül tehettek szert tudásra. Látod már a tudást, amely mindvégig itt rejtőzött ebben az életben? Talán múltbeli megnyilvánulásoddal együtt kezdesz ráébredni, miben is rejlett a feladat lényege. Hagyj időt magadnak arra, hogy olyan világossá tedd, és olyan pontosan szavakba foglald a múlt élet történéseivel és azok jelenlegi életedre gyakorolt hatásával kapcsolatos felismeréseidet, amennyire csak tudod. Talán sokat segítene, ha e kérdéseket a gyakorlat valamennyi résztvevőjével már rögtön felfedezésének pillanatában közösen megvitatnátok. Ne felejtsd el a megszerzett tudást Éned előző inkarnációjával is megosztani, mivel ez is segít a konfliktus rendezésében és a múlt energiáinak kiegyensúlyozásában. 

Van itt még valami. Valamit el kell engedned, valamitől meg kell válnod, amit nem akarsz visszavinni magaddal jelenlegi életedbe, valami olyasmi, amit a Forrásnak szeretnél ajánlani. Engedd el bátran bármi legyen is az, amitől neked és múltbeli megnyilvánulásodnak meg kell válnotok, hogy tisztán térhessetek vissza a jelenbe. Egy érzésről van szó? Netán egy téves elgondolás volna az? Vagy egyszerűen csak a világosság hiánya vagy belső zűrzavar? Mi az amit szélnek kell eresztenetek? Mi az, amire többé már nincs szükségetek? Mi az, amit e múltbeli személyiségnek maga mögött kellene hagynia? Rendszerint egy tévedésen alapuló felfogás vagy hiedelem és az azt kísérő kellemetlen érzések, esetleg önmagatok elítélése okozza, hogy fejlődésetek útján ily módon megakadtok. Vizsgáld meg, hogy van-e olyan csomagod, amit nem akarsz újra visszavinni magaddal a jelenbe. Ha ráleltél magadban, láss magad előtt egy hatalmas ibolyaszínű lángot megjelenni, melyet lelked hív életre. Gyengéden nyúlj be energetikai struktúrádba, s lásd, hogy mi az, ami készen áll arra, hogy elengedjék. Engedd útjára bármi legyen is az, tévedésen alapuló hiedelem, zavarodottság, önmagad elítélése vagy fájdalom, szomorúság, bánat, veszteség, harag; engedd, hogy az elfogadásodat és szeretetedet megjelenítő ibolyaszínű lángba áradjon. Ha kívánod, képzeld magad elé sötét masszaként, melyet az ibolyaszínű láng megtisztít, és egyensúlyba hoz. Látod, hogy teljes mértékben elfogyatkozik, és Fénnyé alakul. 

Múltbeli megnyilvánulásod számára is tedd lehetővé, hogy átélje az elengedés és átalakulás folyamatát, s a lángba eresszen bármit, amit életében meggyógyítani kíván. Miközben ezt megteszitek, hangosan is kimondhatjátok: „Megválok e fájdalomtól és félreértéstől. Nincs szükségem rá. Drága Forrás, kérlek segíts, hogy Fénnyé alakíthassam, és önelfogadásom és lényem részévé tegyem." Látod, hogy az ibolyaszínű lángból szikrák csapnak fel, és oszlopodban felfelé áradnak a Forrás felé, magukkal repítve a sötétséget, mely aztán a fehér Fényességbe olvad. Képzeletedben még az is láthatod, hogy egy fehér fénykar nyúlik ki a Forrásból, s összegyűjti az elengedett energiákat, majd egy csodálatos fényrobbanással megvilágít ,mindent, mint a tűzijáték a sötét éjszakában. 

Látod, hogy fényszikrák táncolnak lefelé spirálban az arany oszlopban, majd hópelyhekként hullnak rád és múltbeli személyiségedre. Nézd, mi történik! A fényszikrák érintésére magatok is Fénylényekké alakultok, s csillogtok, táncoltok a ragyogásban. Karjaidat kitárod, majd e szavakkal fordulsz múltbeli megnyilvánulásod felé: „Hozd el hozzám erődet, bölcsességedet, tudásodat és tapasztalásaidat! Jöjj, légy része az életemnek, jöjj és segíts, hogy kifejezzük isteni mivoltunk valóját a Földön! Meglátod, örömödet leled benne. Szükségünk van a képességeidre." Mik lehetnek azok a képességek, melyeknek birtokában van, és amelyeket jelen életedbe szeretnél olvasztani? Miként szolgálhatja múltbeli megnyilvánulásod adottságai révén a Földet? Miféle tudást hordoz magában? Állj meg, és vedd ezt fontolóra. Kikérheted lelked véleményét is. 

Ha ráleltél a válaszra, szívedben mondj invitáló szavakat. Kérd meg múltbeli megnyilvánulásodat, hogy csatlakozzon az Énhez a jelenben, hogy csatlakozzon hozzád és a lélekhez az Isteni Tervben való örömteli részvételével. Látod, hogy mindketten mozgó fénypontokként ragyogtok, s energiáitok összeolvadnak a sugárzó Fényességben. Érzed, hogy magadba öleled, befogadod, és az Énedbe olvasztod múltbeli megnyilvánulásod erejét és képességeit. Mindketten a lélek Fényébe áradtok, és érzitek, hogy eggyé váltok a lélek szívében. 

Most pedig lelkeddel és Spirituális Tanítóddal visszasétáltok a tájon keresztül, végighaladtok az aranyösvényen, mígnem visszaérkeztek az ajtóhoz, amelyen múltbeli életedbe léptetek. Végigmentek a káprázatos folyosón, szívetekben örömmel és megértéssel. Majd megérkezve ismét átlépitek a szívközpontba nyíló ajtó küszöbét. Ott megpihensz a lélek Fényének ölelésében, szépséges Fényoszlopodban, s boldognak és sokkal teljesebbnek érzed magadat. Talán szeretnél egy kis időt szánni arra, hogy lelkeddel és Spirituális Tanítóddal megvitassátok a látottakat és tapasztaltakat és azok jelen életedre gyakorolt hatását. Hagyj annyi időt a megbeszélésre, míg minden kérdés nem tisztázódik előtted. 

Almikor ezzel megvagy, lassan kezdd elengedni a struktúrádban felgyülemlett közvetített energiát, s hagyd, hogy lágyan tovaáradjon, fejtetődről indulva végigpatakozzon egész testeden, s a gerincoszlop alján található gyökércsakrába áramoljon, majd pedig engedd, hogy magába nyelje a Föld. Erezd, hogy vízként árad tova. Látod, hogy ragyogó fényessége megérinti a Föld magját. Csodálatos, smaragdzöld-arany fénynyaláb emelkedik fel Fényoszlopodban, s szelíden megérinti a Forrást. A szeretet és a Fény csatornája vagy, köteléket alkotsz a Föld és a Forrás között. Szíved megnyílik, és magába fogadja a szeretetet, a Fényt és a tápláló energiát, melyet bátorságoddal és szereteted erejével hoztál létre. Pihenj meg az energia ölében, míg azt nem érzed, hogy ismét teljes egészében jelen vagy a fizikai testedben. Köszönök neked mindent, mert azzal, hogy elengedted ezt magadban, segítettél hogy az emberiség kollektív tudata, s maga a Föld is megváljon tőle. Csodálatos szolgálatot tettél az Énnek, a bolygónak, az emberiségnek és az Isteni Tervnek.


Forrás: Vivamus: Spirituális csatorna

Megjegyzések