A kézcsakrák és ujjcsakrák életre keltésének technikái


A kezek és ujjhegyek energiaközpontjainak energiáit egy egyszerű módszerrel bárki kimutathatja. Használjon ingát az észlelésre. Tartson a jobbjában egy ingát a bal tenyere középpontja fölött. Nézze, ahogy lassan köröket ír le. A lengés az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányú lehet a tenyérből származó energia áramlásától fü...ggően. A lengés kerülete és sebessége jelzi a csakra méretét és tevékenységét. Az ujjhegyek különféle pontjainál az inga szintén kileng, jelezve egy kisebb csakra jelenlétét.
Az ujjhegyek és a tenyerek csakráinak életre keltése többféle módon történhet:
Ősi módszer a kezek masszázsa, az ujjak begörbítése, ökölbe szorítása, majd elernyesztése. Ez nagyobb rugalmasságot kölcsönöz a kéznek és növeli a vérkeringését.
Javaslatom az ujjhegyek energiáinak felébresztésére a következő technika:
Fogja át a bal kéz ujjaival a jobb hüvelykujjat, (s tegyen úgy, mintha dugót húzna egy palackból) forgassa egyszer el és vissza a bal kezét.
A mutatóujjal tegye ugyanezt kétszer, a középső ujjal háromszor, a gyűrűsujjal négyszer, a kisujjal ötször.
Fogja át a jobb kéz ujjaival a bal kisujjat, s tegye ugyanazt mint az előbb hatszor, majd a gyűrűsujjal hétszer, a középső ujjal nyolcszor, a mutatóujjal kilencszer, a hüvelykujjal tízszer.
Ősi zsidó (szefárd) szokás szerint a tapsolás felébreszti a lelket, és bármilyen rossz rezgést, démonikus lényt eltávolít a személy környezetéből. Érdemes reggel felébredés után, vagy amikor levertnek érzi magát ötször tapsolni, hogy megtisztítsa a teret. Gyógyító mudrák felvétele előtt ajánlott négyszer vagy hétszer tapsolni.
Saját bevált praktikám, hogy gyógyítás előtt négyszer vagy hétszer összedörzsölöm a tenyerem. Javaslom, hogy a tenyér és az ujjak ilyen módon való összedörzsölését előzze meg a négy ill. hét taps.
A kezek és az ujjak érzékenységét, a csakrák méretét és tevékenységét fokozza a következő gyakorlat:
Fókuszáljon mindegyik ujjára egy percig! Kezdje a jobb hüvelykujjal! Érezze őket, ahogy bizsereg, vibrál bennük az energia.
Koncentráljon a jobb, majd a bal tenyér középpontjára 3 percen keresztül. Nézze pislogás nélkül, meredten tenyerei középpontját. Lássa tenyere celemjét (auráját), és érezze az erők lüktetését.
Az utolsó módszer 40 napos gyakorlása a hagyomány szerint olyan mértékben növeli a kézcsakrák méretét, hogy azok alkalmassá válnak a gyógyításra, vagy bármilyen mágikus cselekedetre.

Forrás: Késmárki László: Gyógyító kéztartások Ankh Kiadó 2012.

Megjegyzések