A Jólét-programozás mudrája és technikája


Artha-mudra

A Jólét-programozás kéztartása: A mutatóujjak hegye összeér.
A többi ujj ökölbe görbítve (külső élük egymáshoz ér). A
hüvelykujjak a középső ujjak alsó ujjpercét érintik. Kezeit a 3.szem
előtt tartsa 5-7 percig, közben 4-szer mondja el a megerősítést! Ezt
követően a mantrát mély belégzés után 2 percig rezegtesse (a testi
hatás eléréséhez csak a mantra és a mudra együttes végzése szükséges;
a megerősítés a fizikai világban elérni kívánt hatás eléréséhez
szükséges)!
Mantra: hrí; így rezegtesse:hhrríí.
Testi hatása: kiegyensúlyozza a vyana vayu-t (szív, végtagok,
idegrendszer, perifériás keringés, bőr); DNS-szintű gyógyítás; jó
hatással van a kisagyra és a limbikus rendszerre;
Hatása a fizikai világban: jólét, eredményes üzleti vállalkozás.
A mudra által aktiválható képességek, tulajdonságok: másokon
segítés, vágy beteljesülése, magasabb akaratnak való

engedelmeskedés, kreatív önkifejezés.
Megerősítés: Áradjon felém a jólét rezgése a mai naptól, x településen! Kérem, hogy 11 napon belül íródjon át
fizikai világomba (fizikai testembe) a jólét rezgésmintája! Amennyiben jelen inkarnációm sorstendenciáival
harmóniában áll, váljon megvalósuló lehetőséggé!
Elsőként a rezgésekben tárolt információ, energetikai minőség behangolása történik (Áradjon felém a jólét
rezgése a mai naptól, 2018. június 7-től Budapesten; utóbbi az aktuális időpont és a tartózkodási hely), majd
kezdetét veszi („Kérem”) a program letöltése, amely 11 napon belül telepítődik fizikai világunkba.
Mantra-mondatok: Az élet megad számomra mindent, amire a boldogsághoz szükségem van.
A boldogság legmagasabb állapotába emel ösztönös találékonyságom, ötletességem izgalmának átérzése.
11 napi szisztematikus és türelmes, naponkénti gyakorlásra van szüksége ahhoz, hogy az eredményt
megtapasztalja. A 11 napig tartó projekt felépítése:
1. Az 1-3-5-7-9-11. napokon a gyakorlat megkezdése előtt valósítsa meg az önelszigetelést, az érzéki világtól
való elfordulást, a befelé nézést, a lélek csendjét, a magányt.
2. Négy mély ki-és belégzéssel megtisztíthatja tudatát a külső gondolatoktól, érzékbenyomásoktól, s előidézheti
a gyakorlatra való teljes összpontosítást.
3. A kéztartást felvéve mondja el a vágyott tulajdonsághoz, képességhez, adottsághoz tartozó megerősítést.
A megadott számnak megfelelő módon ismételje, és mindig a mudrával együtt végezze (a kéztartást a leírt ideig
tartsa ki)!
4. Amint a megerősítést elmondta, a mantrát mély belégzés után az előírtak szerint zengesse!
A többi (5) napon a gyakorlat megkezdése előtt valósítsa meg az önelszigetelést, az érzéki világtól való
elfordulást, a befelé nézést, a lélek csendjét, a magányt.
2. Négy mély ki-és belégzéssel megtisztíthatja tudatát a külső gondolatoktól, érzékbenyomásoktól, s előidézheti
a gyakorlatra való teljes összpontosítást.
3. A kéztartást felvéve mondja el a vágyott tulajdonsághoz, képességhez, adottsághoz tartozó mantra-mondatot.
5 percig ismételje, és mindig a mudrával együtt végezze (a kéztartást a leírt ideig tartsa ki)!
Szisztematikusan, türelmesen, naponta gyakoroljon! Reggelente és esténként szánjon néhány (legalább 5) percet
a gyakorlásra! Vegye fel a megvalósítandó célnál szereplő kéztartást, majd ismételje néhány percig – teljes hittel
és kitartó akarattal – az ott leírt mantra-mondato(ka)t!
A hatást fokozza, ha érzelemdúsan el is képzeli a mantra-mondatban foglaltak megvalósulását.
Egyszerűen, meggyőzően, határozottan –régi hiányérzeteitől, félelmeitől és előítéleteitől mentesen – erőt
sugárzóan, lelkesedéssel, szívének minden erejével, erős önbizalommal, tiszta szándékkal, derűlátóan képzelje
el, majd mondja ki azokat a szavakat, amelyek felerősítik azt, amit a fizikai világban megnyilvánult formában

látni szeretne. Tanuljon meg bízni belső énjében, mert az a vágyai valóra váltására szolgáló manifesztáló erőt
korlátlanul és kimeríthetetlenül vonzza be életébe!

Forrás: Késmárki László: A mudrák titkos kódja Ankh kiadó 2018.
Késmárki László: Önfejlesztő kéztartások Ankh Kiadó 2016.

A könyvek kedvezményesen megvásárolhatók: 

Megjegyzések