Szentély-mudra: Az érzelmi tisztulás kéztartása


A templom-mudraként ismert imádkozási póz egyik változatában a két kéz középső ujja összeér, míg a mutatóujjak derékszögbe hajolva egymásnak, valamint a kinyújtott hüvelykujjaknak feszülnek. A mudrát mellkas előtt kell tartani.
A kéztartás lelki-mentális jelentéstartamai: erkölcsi integritás megőrzése, univerzális megértés áldásimpulzusa, régi korlátok lerombolása, jelen életbeli elért anyagi célok, szellemi tartás, érzelmi aktivitás, önálló cselekvés, érzelmi tisztulás, határozott állásfoglalás, isteni kiegyensúlyozottság áldásimpulzusa.
A mudra által oldott pszichomentális lenyomatok: különcség, lelki terrorizálás, félelem a belső hangtól, túlzott befeléfordultság, tudatalatti elvakultság, elfojtott félelem a gyógyíthatatlan betegségektől, kétségbeesés mi- atti negatív jövőkép, félelem miatti mentális egyensúlyvesztés, beteljesületlen vágy miatti szorongás, gátlás miatti testi kontaktus hiány, mentális trauma miatti hitehagyottság, érzelmi egyensúlyhiány, értékektől elfordulás, családi kirekesztettség miatti szenvedés, érzelmi terror miatti szenvedés.
Imaformája: kérelmező ima. 
Testtartásai: állás meghajolva; állás, tekintet lefelé irányul; lehajtott fejjel ülés; ülés lecsukott szemmel (a mudrát mindig a mellkas előtt kell kitartani). 
Imája: Bűntől eltávolító, Útmutató Isten, ki a Teremtő Határtalan Irgalom mindenen átható ereje vagy, szenteld meg testem, lelkem, életem, és tarts távol a kísértéstől, a Gonosztól! A tévelygő lelkeket add, hogy helyes útra vezessem, s a hitüket tőled kapott energiával, a kegyelem igazságával erősítsem, a gyengéket vigasztaljam, bátorítsam! Ámen!

Forrás: Késmárki László: Angyali imák és kéztartások Ankh Kiadó 2015.

Megjegyzések