A mudrák gyakorlati haszna


A mudrák csodálatos változást és javulást tudnak előidézni testünkben. A mudrák ereje tisztítja a finom csatornákat és pszichés központokat az éterikus testben, és elősegíti az életenergia akadálytalan folyását a különböző szervekhez. A kéztartások felszámolják a nadik (étertest energiavezetékei) tisztátalanságokból, pszichés méreganyagokból képződött torlaszait. 
A mudrák csodálatos orvosságok, sok betegségben azonnali megkönnyebbülést, vagy végleges gyógyulást hoznak.
A mudrák megszüntetik az ipari társadalmak okozta fizikai testet romboló változásokat, regenerálják és megfiatalítják szervezetünket. Kiegyensúlyozottá, kedvessé, békéssé, erő-szakmentessé, vallásossá, boldoggá, udvariassá, mások iránt nyitottá, segítőkésszé tesznek.
A mudragyakorlatok olyan energiákat ébresztenek fel, amelyek az agyat úgy élesztik fel és táplálják, hogy megszüntetik a fizikai és éterikus szinten lévő dugulásokat. Amikor az agy életenergiával történő ellátása akadálytalan, az idegsejtek között új szinapszisok alakulnak ki, amely IQ-növekedést, memóriajavulást, könnyebb tanulási képességet és szellemi éberséget eredményez.
A mudrák által termelt magnetikus energia megtisztítja a test biomagnetikus mezőjét, s miközben nagyobb életerővel lát el, a negatív erők ellen védőpajzsot alakít ki.
A mudrát tartó ujjak körül – aurafotók is bizonyítják – olyan strukturált mágneses mezők alakulnak ki, amik számítógépes fraktálokra és képekre hasonlítanak.
A mudrák állandó gyakorlásával elérhető a test és az elme teljes átalakítása, újjászületése, az öntudat kibővülése, amit a misztériumiskolában a főnixmadárral szimbolizáltak.
A kéztartások felébresztik a kozmikus energia három minőségét képviselő kundalini, chi kundalini és para kundalini energiákat, amelyek az ember öntudatának átalakításával pszichomágikus képességeket (siddhiket) teremtenek. Ezek: parányivá, atomméretűvé válás, súlytalanná válás, hatalmassá válás, mások feletti hatalom, mások vonzásának képessége, más test, forma felvétele, élvezetek feletti uralom, rendkívüli dolgok megszerzése. 
A kéztartások felélesztik a kéz gyógyító és varázslatos erőit. Az ujjhegyek csakráinak életre keltése megkönnyíti a kozmikus erők szabad kifolyását és beáramlását, ami az angyali erőkkel való kapcsolattartás és más asztromentális okkult tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen. 
Speciális mudrákkal elérhetők a ma még hihetetlennek tűnő képességek:
- fokozott tudatosság, 100 %-os agykapacitás.
- telepatikus képességek kialakulása, teljes globális kapcsolat megléte az emberi közösséggel.
- az adam kadmon-i mag, a galaktikus ember aktiválása – univerzális tudat.
- a 7 mennyei palota kapuinak megnyílása; érintkezés az égi hierarchia tagjaival.
- teljes DNS-aktiválás, a DNS 12 szálának, a DNS-fa 24 részének aktiválása, teljes fénytest aktiválás.
- teljes körű hozzáférés a 4 elemhez, megnyilatkozás, manifesztálódási lehetőség földön, le-vegőben, vízben és tűzben.
- lelki és testi bőség, a vallás és filozófia tantételeinek, a világ törvényeinek teljes megértése.
- megértése annak, hogy mi az ember célja a Földön.

Fokozódhat a belső észlelési tevékenység, a tudatalatti megtisztulása által egyre gyakrabban képek, szokatlan hangok törhetnek felszínre. A negatív érzelmi minták, traumák, fájdalmak feloldása során megérzések, pszichikus képességek alakulhatnak ki.
Boldogság, öröm, kiegyensúlyozottság érzése a leggyakoribb élmény.
Amikor a kezeket egyre erősebb energiaburok veszi körül (azaz bármely élőlény megérzi az Ön delejes simítását), akkor a kozmikus energiák testbe építése egyre könnyebbé válik.
A mudra önmagában végezve a testi energiák cseréjéért, a fizikai test és az energiatest (éterikus test) megtisztításáért felelős. Az éber tudatot befolyásolja. 
A mudra a vizualizációval vagy a légzésszabályozással együtt a testi és lelki energiák cseréjét végzi, a tudatalattit programozza.
A mudra a mantrával együtt a testi és teremtő-akarati energiák tranzakcióját irányítja, a tudattalant programozza.
A mudra a megerősítéssel együtt a testi és gondolati energia cseréjének lebonyolítója, a Kozmikus Tudatot programozza.

Miközben a mudrákat és megerősítéseket teljes hittel és kitartó akarattal alkalmazzuk, ne felejtsük el az univerzum legfőbb ide vonatkozó szabályait:
A gondolat (megerősítés) mindig felülír bármely szót (mantra) vagy tettet (mudra)!
A szó (mantra) erőt ad bármely gondolatnak (megerősítés) vagy tettnek (mudra)!
A tett (mudra) formát ad bármely szónak (mantra) vagy gondolatnak (megerősítés)!


Forrás: Késmárki László: Gyógyító kéztartások 5.kiadás Ankh Kiadó 2017.

Megjegyzések