A bőség 8 alaptörvénye


Előbb adni kell, adni és adni; aztán minden megadatik.

Aki mindig csak kér, de sosem ad, annak ritkán adatik.

Isteni ajándéknak tekintsd, és ekként használd az anyagi javakat, a tudást és a spirituális bölcsességet. Vágyakozz az isteni után, de ne feledkezz meg embertársaidról!
Amid van, a rászorulónak add, s neked még több adatik, hogy újra adhass, s még akkor is gazdagabb leszel, ha mindent másnak adsz!

Tér és Idő metszéspontjában van az élet forráspontja, a cselekvés középpontja, a legnagyobb erő, akarat, tett központja. E központ a legkiélezettebb helyzetek cselekvési, tetti csúcsa. E csúcsra felfelé és lefelé mehetünk, de a csúcson nem időzhetünk. Ott alkotni, tenni, feláldozni, szeretni kell egy ezredmásodpercig a leges-leges-legjobban! S utána elvégeztetett az életed, többé már nem lesz újabb csúcs az életben. Várd e csúcsot, készülj rá, de ne siettesd, mert mikor már elhagyod, életed, tüzed, tetted örökre elveszett!

A csodák mindennapi beteljesedéseink által nyittatnak.

Ha eléred a törvényt, s az isteni tudás birtokába kerülsz, egy gondolatodra, egy szavadra, akaratodra megmozdul a Föld, elhalmozhatsz bárkit bármivel, csak önmagadnak ne teremts semmit. Foglaljon le annyira a bölcsesség, hogy ne érdekeljen semmi más! Önmagad és az idő múlása sem. Így leszel halhatatlan, mert a törvény nem fog azon, aki maga a TÖRVÉNY.

A szolgálat a szeretet öntőformája. Segíts mindenkin, s akkor a tudás, a természet, a gazdagság, a törvény, a tekintély a lábad előtt hever. Ekkor mindenki istenként tisztel, mert ilyen ember az Isten.
Az önzetlen cselekedet tesz a legboldogabbá. Ezért semmit nem vár az ember, és cserébe mindent megkap.
Forrás: Késmárki László: Angyali imák és kéztartások Ankh Kiadó 2015.
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: 

Megjegyzések