Ez kell a pozitív tudatossághoz


Mindannyiunk számára megadatott az az erő, hogy az univerzum törvényeivel együtt munkálkodva felépíthessük egyéniségünket, megváltoztassuk, újrateremtsük, fejlesszük, kiteljesítsük, megvalósítsuk önmagunkat, és ennek megfelelően nekilássunk megváltoztatni tudatállapotunkat, érzelmi-gondolati programjainkat.
A lelki egyensúly felé vezető úton legfontosabb lépés hibáink, karma-csíráink, negatívumaink felismerése és néven nevezése. Alaposan, körültekintően nézzünk magunkba, és szólítsuk meg, nevezzük néven, írjuk le valamennyi hibánkat! Fejlődésünket az határozza meg leginkább, hogy mennyire tudunk megszabadulni ezektől a hibás gondolati programoktól, régi eszméktől, előítéletektől.
A rosszról való lemondás tudatos képviseletével, a vágyaink fölé emelt tudatos felismeréssel, döntéssel („Eddig ezt rosszul tettem, de most megváltozom!”) kezdetét veszi a visszatérés a jóhoz (és annak megcselekvéséhez). Gondolataink, eszméink megváltoztatásával átalakíthatjuk testünket, környezetünket, megváltoztathatjuk körülményeinket, előhívhatjuk azokat a tulajdonságokat, képességeket, adottságokat, amik potenciálisan már mind bennünk vannak, hogy ne csak azok legyünk, amit mások megnyilvánulásait, érzéseit értelmezve érzünk és gondolunk magunkról, hanem eredeti erőnket és isteni minőségünket visszanyerve a Teremtő alkotó részeivé váljunk.
Az érzelmek tudatossá tételének, uralásának kezdete pozitívumaink feltérképezése, meglátása, megnevezése, leírása, majd egy ezekkel harmóniában álló életrend megteremtése.


Forrás: Késmárki László: Önfejlesztő kéztartások Ankh Kiadó 2016.Megjegyzések