4 erőteljes ima a boldog élethez


Szeretet Istene, Isteni Világosság, Te, ki a hit és a szeretet felfelé terjeszkedő, időtlenségbe táguló fényoszlopa vagy, Te, ki a mindenható erő soha ki nem apadó áramlásának tiszta és megváltó fénycsóvájaként valamennyi isteni szikrát teremtő-lendületben tartasz. Erősítsd meg hitem, irányítsd akaratom, hogy minél több szeretet adhassak, és segítséget nyújthassak embertársaimnak! Add, hogy szent megújító erőd támogasson és védelmezzen minden időben, minden univerzumban, minden létformában! Ámen!

Erő Istene, Védelmező Isten, Te, ki az életet a születéssel és a halállal összetartó kötés vagy, Te, ki a Testek megalkotójaként a megnyilvánulás világának anyagba strukturált energiája, mindenütt jelenvalóságoddal a teremtett univerzumok burka vagy. Gyógyítsd meg minden betegségem, óvd meg lelkem templomát, hogy hosszú életem során bűntelen, megtisztult szívvel imádhassalak téged, földi létem megjutalmazóját! Ámen!

Szent Egység Istene, Csodálatra méltó Isten, Kezdet és Vég Istene, minden időbe áradó megynyilvánuló univerzum mögött létező energiatér, élet szentségének öntőformája, ki vagy mindannak a lehetősége, oka, ami a világon megvalósult, és annak is, ami nincs, de lenni akar. Add, hogy törvényeid felismerve neked tetszőt cselekedjek, érezzek, gondoljak, s életem valamennyi lehetőségét a te dicsőségedre beteljesíthessek! Ámen!

Magasztalni való Isten, Mindannyiunk isteni bizonyossága, isteni menedéke! Hálás vagyok, hogy sarokba állítasz az elkövetett bűn előtt, s gyengeségeim erősségekké, ínségem bőséggé alakítod. Köszönöm nagylelkű ajándékaid, az anyagi javakat, a tanító sorsfeladatokat, a kiapadhatatlan lelki-szellemi gazdagságot, a végtelenbe táruló spirituális fejlődési lehetőséget, a tudást és a bölcsességet. Ámen!

Forrás: Késmárki László: Angyali imák és kéztartások Ankh kiadó 2015.

A könyv akciósan megvásárolható: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1476170659162638&set=pb.100003091552774.-2207520000.1518422827.&type=3&theaterMegjegyzések