Életjobbító minőségek kialakítása

Fokozatosan szabaduljunk meg beszűkült gondolkodásmódunktól, dogmáinktól, előítéleteinktől, irreális elvárásainktól, merev gondolkodási programjainktól, kóbor gondolatszilánkjainktól, gondolatimpulzusainktól, fixa ideáinktól, gondolatszövevényeinktől, szavakkal betáplált gondolatimplantációinktól, bűntudatunktól, hitehagyottságunktól, negatív jövőképünktől, a helytelen és túlzott dolgokra való összpontosítástól! Legyünk urai gondolatvilágunknak, ne engedjük eltéríteni magunkat eredeti céljainktól! Vegyük számba azokat a gondolkodás- és cselekvésbeli megszokásainkat, amelyek már nem a boldogságunkat segítik, és oldjuk fel ezeket a megszokásokat!

Ahhoz, hogy változásokat eszközöljünk gondolatainkban és motivációs mintázatunkban, szükséges a javítások felismerése, a változások megteremtése, és bizonyos dolgok újra meghatározása, megvizsgálása, új irányba terelése, és újra megtanulása. 

Használjuk a pozitív tudatosságot, és sokkal nyitottabbá válunk a szellemi szintek irányába. Ez generálja az újdonságot, a kreativitást és az életjobbító minőségeket.

Forrás: Késmárki László: Önfejlesztő kéztartások Ankh Kiadó 2016.


Megjegyzések