Ebben segít neked Szandalphon arkangyal


Az angyali nevek hatása

Az arkangyalok nevei az univerzális tudat olyan gondolatmintái, melyek Isten teljhatalmának kvantitatív erőit és kvalitatív tulajdonságait, képességeit, erényeit együtt tartalmazzák. Ha neveiket megfelelő szentséggel elgondoljuk, belélegezzük és kilélegezzük, kimondjuk és leírjuk, kéztartással, testtartással megtestesítjük, akkor fénytesteinket harmonizálva, aktiválva együttrezeghetünk az Isteni Gondviselés univerzális hullámformáival. 
A név kimondott hangja fénytesteinken keresztül a tudat megfelelő regisztereit az analógiában szereplő szervekre, testrészekre irányítva fejti ki gyógyító hatását. Így testünk végtagjaihoz, szerveihez – a megfelelő kiejtési technika ismeretében – éppúgy szólhatunk, mint a velük analógiában álló bolygókhoz, angyali lényekhez, isteni őseszmékhez. A név egyes hangjainak rezegtetésével gyógyító energiát juttathatunk sejtjeinkhez, és felébreszthetjük bennük azt a létezésünk mögötti információs mintát, amely a Kozmikus Tudat Első Rezgése, a Teremtő Ige óta minden teremtményben azonosan kódolt.
Nevük hangzóinak csendes intonálása (ima) vagy éneklése (összekötve a be-és kilégzés ritmusával) újrateremti a szellem, a lélek és a test összhangját, valamint újrastrukturálja a fénytesteket a mentális és asztrális erőközpontokon keresztül. A harmonikus hangrezgések átprogramozzák a tudattalant és a tudatalattit, átkódolják a DNS-t, magasabb tudatállapotba juttatnak, gyors ütemű spirituális megértésekhez vezetnek, s kiszélesítik az ember teremtő potenciáljának határát.
Szandalphon arkangyal segítséget nyújt: 

Mentális adományok:
- minden anyagra vonatkozó gondolat, cselekedet uralása
- kabbalisztikus alkímia képessége: az időbe áradó megnyilvánult univerzum besűrűsödött, formát felvett alkotóelemei közötti kohézió átváltoztatása a hang teremtő-manifesztáló erejével
- a fizikai világ dimenzió-regisztereinek fölfedése
- az öntudat és magasabb énjeink közötti különbségtétel; önmagunk /fénytesteink, magasabb dimenzióbeli kiterjedéseink/ teljesebb megismerése

Asztrális adományok:
- asztrális kivetítés képessége;
- minden anyagra vonatkozó titok /összetartó erő, forma, mérték, szám, súly/ feltárulása;
- vágyak, szenvedélyek, kielégülés iránti vágy fokozódása;
- a tétlenség és tunyaság leküzdése a gyakorlatiasság szorgalma által;
- a megbetegedések lelki okainak törlése.

Fizikai testi szinten:
- a csontrendszer, a fogak, a bőr, a haj megszilárdítása
- a kalcium-anyagcsere kedvező befolyásolása
- kihat a lép tevékenységére
- térdkalács, térdízület, szalagok, inak regenerálása.
Imája
Buzgón imádkozom hozzád Szandalphon, Imádkozók hercege! Eddigi életem neked köszönhetem. Tudom és hiszem, részem van a spirituális birodalomban. Isten bennem van, ezért földi életem egésszé tételéhez érdem szerint kapok tőled segítséget, áldást nehéz körülményeim megoldásához, megpróbáltatásaim elviseléséhez. Ámen!

Forrás: Késmárki László: Angyali imák és kéztartások Ankh Kiadó 2015.
Megjegyzések