A hasnyálmirigy betegségeinek lelki háttere


A hasnyálmirigy betegségeinek lelki háttere 

Hasnyálmirigyciszta 
A hasnyálmirigy kötőszövettel körülvett, hámbéléssel bíró folyadékgyülemének rosszindulatú elfajulása az esetek 45%-ában következik be, a 6 cm-nél nagyobb ciszták esetében.
Lelki okai: énrombolás, pimaszság, nagyravágyás, lelki éhség, elfojtott társaságigény, érzéki világhoz való kötődés, sötét megérzések, bosszantó viselkedés, döbbenet, tudatalatti lelki-szellemi védekezés, tudatalatti féle-lem az ismeretlentől, kétségbeesés miatti gátlás. 
Mentális okai:elfojtott akaratosság, lebőgés, jelen életbeli bűnös szóbeli kinyilatkoztatások, megpróbáltatás miatti negatív jövőkép, munkahelyi kapcsolatok diszharmóniája miatti hitehagyottság.

Hasnyálmirigy-elégtelenség 
A hasnyálmirigy nem termel, így nem tud elegendő mennyiségű emésztőenzimet a bélbe szállítani, hogy ott lebontsa a táplálékot, és segítse a felszívódást; cisztikus fibrózishoz, idült hasnyálmirigy-gyulladáshoz, hasnyál-mirigyrákhoz társuló idült hasnyálmirigy-károsodás eredményeként alakul ki. 
Lelki okai:túlzásokba esés, feslettség, üldözési téboly, társ kihasználása, tudatalatti neurotikus szorongás, elfoj-tott félelem valódi önmaga megmutatásától, lelkifurdalás miatti gátlás, sehová nem tartozás miatti szorongás. 
Mentális okai:erkölcsi dilemma, vita, túlzott bűntudat, álokoskodás, elfojtott önfejűség, élet miatti túlzott elége-detlenség, betegségtudat ártóimpulzusa, cinikus magatartás miatti bűntudat, tiltott sóvárgás miatti ártószándék.

Hasnyálmirigyfarok rosszindulatú daganata 
A hasnyálmirigyfarok elfajulásos elváltozása, amely a szomszédos szövetekbe terjed, a nyirokerek és a vérke-ringés révén a test távolabbi szöveteiben is áttéteket képezhet.
Lelki okai: lelki manipuláltság, elhanyagolt kötelesség, munkahelyi széthúzás, elfojtott szeretetszomj, túlzott hírnév utáni sóvárgás. 
Mentális okai:múlton rágódás, szellemi túlfeszítettség, dolgok irányítási kényszere, intimitás hiánya miatti ártószándék.

Hasnyálmirigyfej-daganat 
A hasnyálmirigyfej nem rákos, lassan növekedő, kóros szövetszaporulatai, melyek áttétet nem képeznek, s csak alkalmanként válnak rosszindulatúvá. 
Lelki okai:szadizmus, kihasználtság, jelen életbeli test okozta gyötrelmek, érzelmi korlátozottság, tudatalatti egykedvűség, elfojtott megtermékenyülési vágy, szerelmi beteljesületlenség, elszalasztott lehetőségek miatti szorongás, sorssal szembeni belső ellenállás miatti szenvedés, szellemi beszűkülés miatti szorongás, elintézetlen érzelmi ügyek, munkahelyi helyezkedés. 
Mentális okai: szitkozódás, életpálya módosítás miatti hitehagyottság, önagresszió miatti bűntudat. 

Hasnyálmirigy-gyulladás 
Idült formájának az öröklődés mellett leggyakoribb oka az alkoholizmus, a mértéktelen evészet, a hasnyálmirigy kivezető csövének szűkülete, elzáródása kövesedés által. 
Lelki okai:elérhetetlenség, távolságtartás, segítő-szindróma, fásultság, meglopottság érzés, visszakozás, anyagi kívánságok, tömegfóbia,védtelenség miatti félelem, szellemi törvények félremagyarázása miatti szorongás, anyagi biztonság elvesztése miatti szorongás, beteljesítetlen szerelmi vágy miatti szenvedés, tudatalatti megalo-mánia. 
Mentális okai:tanácstalanság, túlzott követelményszint, teljesületlen vágyak miatti hitehagyottság, túlzott akaratérvényesítés, haszonelvűség miatti bűntudat.

Hasnyálmirigyfej rosszindulatú daganata 
A hasnyálmirigyfej elfajulásos elváltozása, amely a szomszédos szövetekbe terjed, a nyirokerek és a vérkeringés révén a test távolabbi szöveteiben is áttéteket képezhet. 
Lelki okai:elutasítás, szexualitás miatti szorongás, félelem a ráktól, elfojtott tudásvágy, túlzott csapongás, szeretni képtelenség miatti szorongás, ellenséges viszony miatti szorongás, túlzott önösség, személyiséget beárnyékoló negatív hatások, tudatalatti gyűlölködés, tudatalatti dominanciavágy, túlzott aggályoskodás, kényszerű szigor, érzelmi agresszió, felelősségre vonás miatti szorongás, túlzott gyermekkori érzelmi mellőzöttség, 
Mentális okai:átverés miatti ártószándék, átkozódás, párkapcsolati problémák miatti ártószándék, szédítés, ingerültség miatti ártószándék, jelen életbeli lezáratlan konfliktusok miatti bűntudat, szeretni képtelenség tévhite. 

Hasnyálmirigy hormontermelés zavara 
Hiánya cukorbetegséget, magas vércukorszintet, fogyást, cukorvizelést; többlete alacsony vércukorszintet eredményez. 
Lelki okai:konfliktuskeresés, bizonytalanság, önaggodalom, lelki bántalmazás, megrontottság, félelem mások közvetlenségétől, más által betáplált indulatkitörés, félelem miatti részrehajlás, életidegen gondolatok miatti szenvedés.
Mentális okai:pletykálkodás, gazdagságra érdemtelenség tévhite miatti negatív jövőkép, ködös gondolkodás, társasági allűrök. 

Hasnyálmirigytályog 
Bakteriális fertőzés eredményeként a hasnyálmirigy alapállományában kialakuló, önálló fallal rendelkező, gennytartalmú tasak. 
Lelki okai:sértődékenység, elszigetelődés, feltorlódó érzelmek, magánéleti kapcsolatok diszharmóniája, emberi korlátok túllépésére való képtelenség, elfojtott hatalmi igény, túlzott félelem a balesetektől, mások elvárásai szerint élés miatti szorongás, egyoldalú szeretet miatti szenvedés. 
Mentális okai:megrágalmazottság miatti ártószándék, hatalom elvesztése miatti ártószándék, ócsárlás. 

Hasnyálmirigy tömlő 
A hasnyálmirigy idült gyulladásának szövődménye elhalt sejteket tartalmazó, folyadékkal telt üreg, amit ha nincs hámbélése, pszeudocisztának neveznek. 
Lelki okai:társadalmi törtetés, kellemetlenkedő modor, szexuális vágyódás, rendezetlen cselekedetek, túlzott szexuális gátlás, társ cserbenhagyása, szexuális beteljesületlenség, önpusztítási késztetések. 
Mentális okai:tudás-csillogtatás, túlzott öntömjénezés, belső mulasztás miatti bűntudat, nem működő kapcsolati függés miatti ártószándék.

Hasnyálmirigy jóindulatú daganata 
A hasnyálmirigy nem rákos, lassan növekedő, kóros szövetszaporulatai, melyek áttétet nem képeznek, s csak alkalmanként válnak rosszindulatúvá. 
Lelki okai:csalfaság, odaadás hiánya, iszákosság, feltűnés, szeretetkompenzálás, túlzott közvetlenség, érzelmi blokád, jelen életbeli lelki megnyilvánulások, spiritualitással szembeni félelem, lebőgés miatti félelem, gyötrelmes élet, 
Mentális okai:szeretetmegvonás miatti bűntudat, álmodozás, káprázat-valóság, kérkedés. 

Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata 
Nagy mennyiségű állatizsír- és kávéfogyasztás idézi elő, valamint dohányzás és cukorbetegség hajlamosít rá. 
Lelki okai:megoldatlan anya-problematika, belső harc, szeretethalmozási vágy, anyai védettség iránti vágy, megátalkodottság, kedvességgel szembeni bizalmatlanság, félelem a szexuális érintkezéstől, tudatalatti testiség, túlzott káröröm, cinikus magatartás, nyomor, gátlás miatti rejtőzködés, túlzott gondolati tevékenység miatti szorongás, agyonhajszoltság miatti szenvedés, határidő szorítása miatti szorongás. 
Mentális okai:meg nem valósult kívánság miatti negatív jövőkép, fejlődési kényszer, tudathasadás, zsarolás miatti ártószándék.

Hasnyálmirigy sérülése 
A hasnyálmirigy szövetében erőszak hatására keletkezett elváltozások (vágott, húzott, lőtt, szakadt sebek) bakteriális fertőzéssel és vérzéssel (hajszáleres,visszeres, ütőeres) járnak. 
Lelki okai:lehangoltság, tespedés, életuntság, testi fenyítés, csődtömeg-érzés, lelki fenyegetettség, elengedési kényszer, szülőtől való túlzott rettegés, túlzott dominanciaigény, félelem miatti nyomott hangulat, munkahelyi súrlódás, fárasztó munka miatti szorongás.
Mentális okai:mocskos beszéd, tépelődés. 

Forrás: Késmárki László:Test-lélek szótár A betegségek lelki, mentális és karmikus okai Ankh Kiadó 2016.

Késmárki László:Test-lélek szótár II. kötet A betegségek lelki, mentális és karmikus okai Ankh Kiadó 2014.Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: Megjegyzések