Hogyan imádkozzunk az angyalokhoz? Az angyali imák és kéztartások használata


Az időpont megválasztása

Bármelyik angyalhoz bármely időpontban imádkozhatunk. Imánk hatását felerősíti, ha az év megadott 5 napján fordulunk hozzájuk. Az áhítat eléréséhez hétköznapjaink során célszerű úgy kialakítani az –általam Messiah-nak nevezett – imarendet, hogy minden nap a kozmikus ritmusnak megfelelően legerőteljesebb hatású angyal imáit mondjuk végig. A Messiah-ra vonatkozó alapvető szabály, hogy naponta kétszer (reggel 4-7, 10-13 óráig) az imaformának megfelelő kéztartással, halkan, suttogva mondjuk, minden egyes szót hosszan rezegtetve. Az angyal nevének kiejtésekor mindig hajoljunk meg! A reggeli Messiah recitálásakor összezárt lábakkal, arccal ke- let felé álljunk, hogy átszellemülve egyesüljünk az isteni erényekkel, és a megszentelt egység befejezett emberévé, a kegyelem kikristályosodásává váljunk! A délelőtti Messiah elmondásakor összezárt lábakkal, arccal dél felé álljunk, hogy az Egyetemes Szeretet mérhetetlen kegyelme, könyörületességének bősége belénk áradjon!


Az imádkozás technikája

1.Válassza ki a 72 angyal imái közül a szándékainak megfelelőt!
2.Valósítsa meg az ima előtt az önelszigetelést, az érzéki világtól való elfordulást, a befelé nézést, a lélek csendjét, a magányt.
3.Vegye fel az angyalnak megfelelő ujjtartást (vagy az imaformának megfelelő kéz- és testtartást)!
4. Négy mély ki-és belégzéssel megtisztíthatja tudatát a külső gondolatoktól, érzékbenyomásoktól, s előidézheti az imára való teljes összpontosítást, amely kiindulópontja az ima mélyebb átélésének.
6. A folyamat kontemplációval (szemlélődéssel) folytatódik. Koncentráljon az ima szövegére, próbálja beleéléssel megközelíteni a lényegét – kerülve az asszociációk ilyenkor felmerülő végtelen lehetőségeit –és azonosuljon önvaló lényegével, érzéstartamaival!
7. Az ima gondolatnélküli szemlélése, a sorok, betűk kötőanyagának, a csendnek, békének, semminek a megtapasztalása az elragadtatás mind a 4 állapotát –hirtelen, megerőltetés nélkül –hozza létre. Aki eljut az isteni tudatosság fokára, a mindent egységbe olvasztó tudat részeként azonnal isteni inspirációban, első kézből származó intuitív tudásban részesül.
8. A meditáció utolsó szintjén a spiritualitás angyalok által elhintett magvait próbálja a mindennapok talajába ültetni, s a leghétköznapibb tetteivel is öntözni.


Forrás: Késmárki László:Angyali imák és kéztartások Ankh kiadó 2015.Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: Kövess bennünket instagrammon is: https://www.instagram.com/utmutatoaleleknek/


Könyveimről információkat itt találsz: https://elozoeletek.blogspot.com/2019/08/konyvinformaciok.html

Megjegyzések