Tudd meg, hány éves a lelked!


Mitől vagyunk bizonyos tekintetekben olyan különbözőek? Mi tesz valakit bölccsé az évek során? Függetlenül attól, hogy hiszel vagy sem a reinkarnáció elméletében, meg fogod látni, hogy a következő, lélekfejlődésről szóló teória sok személy életében helytálló, sőt, még a tiedben is.

Mi is pontosabban a lélekelmélet? A feltevés szerint az embernek nem csak egy esélye van a fejlődésre és a teljes érettség elérésére, ugyanis mindannyian több életet élünk meg addig, ameddig ezt a szintet elérjük. A másik része pedig azt mondja, hogy a lelkünk életkora korántsem egyezik meg a biológiai életkorunkkal.

A lelkek korát az a fejlettségi szint határozza meg, amelyet addigi utazásaik során elértek. Azt tartják, hogy miután az ember keresztüljutott bizonyos szinteken, ezzel felszabadul és lehetősége nyílik visszatérni az egyetemes öntudathoz és a végtelenhez, elérve ezáltal a végső szabadságot. Egyes tanok ezt hívják „Nirvánának”, mások „édennek”, megint mások pedig „paradicsomnak”.


A lélek 5 kora

1. Újszülött lélek

Fő célja: életben maradni
Alapvető leckék: az életre való jogosultság, túlélés, halálozás, a létezés fizikai aspektusai
Korcsoport: 1-4 év
Jellemvonások: tiszta, játékos, nem mesterkélt, elővigyázatos, gyermeteg, csoportfüggő.

Gyakran gondolják az ilyen emberekről a körülöttük élők, hogy megtagadják őket, hogy gyerekesek, ártatlanok az élet bonyolultságai előtt. Mivel nagyon egyszerűen értelmezik az életet és őszinte magatartással vannak afelé, gyakran nehéznek találják a „civilizált élethez” való tartozás gyakorlatát. Ők jobban kedvelik a családias hangulatot, a baráti társaságokat és a barátságos helyeket.2. Gyerek lélek

Fő célja: tartozni valahová
Alapvető leckék: társadalmi struktúrák, szabályok, szerepek, emberi kapcsolatok
Korcsoport: 4-13 év
Jellemvonások: megfelelés, frigiditás, szerepek által való meghatározottság, abszolutizmus, fegyelmezettség, hagyományőrző, erős értékek.

Ezek az emberek szeretnek közreműködni bizonyos dolgokban, rendet és stabilitást teremteni az élet kaotikus, bizonytalan területein. Mások szerénynek, frigidnek és tisztának tartják őket. A gyerek lélek hajlamos nagyon konzervatívnak lenni és előre meghatározott szabályok szerint élni az életet. Hitüket és önérzetüket a társadalom, a morális rendszer vagy a hagyományos hitrendszer határozza meg.


3. Fiatal lélek

Fő célja: függetlenség
Alapvető leckék: személyiségfejlődés, szabad akarat, személyes megvalósítások
Korcsoport: 13-29 év
Jellemvonások: ambiciózus, versenyképes, újító, vállalkozó, szabad, függetlenség, egocentrizmus, önkifejezés.

Ezek a személyek az „úgy csináljuk, ahogy én mondom, vagy nem csináljuk sehogy” politika szerint élik mindennapjaikat. A serdülőkhöz hasonlóan ők is próbálják keresni a függetlenséget, az anyagi javakat és a társadalmi státuszt. Alapjában véve ezek a személyek a változások ágensei, sok aktuális társadalmi változásért felelősek. Mivel motiváltak és erősen összpontosítanak, könnyen „munkafüggőkké” válhatnak.


4. Felnőtt lélek

Fő célja: interperszonális harmónia
Alapvető leckék: empátia, pszichológiai stabilitás, kölcsönösség, öntudat, kapcsolatok
Korcsoport: 29-55 év
Jellemvonások: érzékenység, kíváncsi, diplomatikus, befelé forduló, együttműködő

Ők az életüknek abban a szakaszában járnak, amikor a társadalmi harmóniát és a pszichológiai egyensúlyt keresik. Ugyanakkor sokszor neurotikusnak, de körültekintőnek tartják őket. Belső világukra koncentrálva, mindig harcolnak az élet egyszerűségeivel és komplexitásaival. A felnőtt lélek szabad, álmodó, és a kapcsolatok felé irányul. Számukra az élet célját nem az anyagai javak jelentik többé, hanem a megértés, az empátia és a bajtársiasság.


5. Öreg lélek

Fő célja: spirituális kiteljesedés
Alapvető leckék: nem ragaszkodni, autonómia, bölcs tanácsok, lelki tudatosulás
Korcsoport: 56 felett
Jellemvonások: magányos, spirituális, levált, filozófus, emberséges, fáradt, demotivált

A lélek négy korszakának tanulmányozása után elérkeztünk az utolsóhoz, éspedig a bölcsesség lépcsőjéhez. A létezésnek ennél a pontjánál a fizikai megjelenés fontossága egyre kevesebb szereppel bír. Mivel nyugodtak és filozofikus szemmel látják a világot, környezetük felé mindig békés, bölcs hangulatot sugároznak. Az idős lelkeknek az élet az összefüggések rendszere, a fő cél pedig eggyé válni mindazzal, ami létezik.

Egyed Zsuzsanna

Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

http://elozoeletek.blogspot.hu/2011/12/karmaoldas-idopontok.html

Megjegyzések