Életfeladat az asztrológiában – Lépj túl a határaidon!
Nem a sorsunk, hanem a kiteljesedés útja olvasható ki a csillagokból. Ismerd meg az életfeladatodat, hogy közelebb kerülhess önmagadhoz!

Az asztrológia szerint a csillagok állása döntő módon befolyásolja az életünk alakulását, ugyanakkor nem vagyunk azonosak a horoszkópunkkal. Ha felismerjük és teljesítjük az életfeladatunkat, akkor túl tudunk lépni önmagunkon, a személyiségjegyeink jelentette korlátokon, és szabadon tudunk dönteni a sorsunkról. KOS

Egy Kos azért jön a világra, hogy családjának becsületére váljon, hogy büszkék lehessenek rá. Ez a legfontosabb feladata életének első 40-50 évében. Ez sok erejébe kerül, ennek a tüzes jegynek azonban hatalmas energiái vannak, így mindig és mindenütt az elsők egyike lehet. Egyszer azonban minden Kos életében eljön a pillanat, amikor felébred benne a vágy a szabadság iránt. Elege lesz abból, hogy mindenütt és mindig csak harcoljon. Ekkor áll készen arra, hogy kiteljesedjen, és hogy békét kössön végre a világgal.BIKA

Minden Bika számára fontos a birtoklás, halmozza az anyagi javakat, gyűjtöget, kuporgat. Ez a sorsa, mert valamikor a családja múltjában elveszett valami, és az ő feladata, hogy kiegyenlítse a veszteséget. Ez azonban hozzá is láncolja ahhoz, amije van. Egyszer eljön a pillanat, amikor megkérdezi magától: minek ez az egész? Magammal úgyse vihetem! Ekkor készen áll arra, hogy kiteljesedjen, túllépjen a horoszkópja által kijelölt ösvényen. Megtanulja, mi az az elengedés, és ráébred, mi az, ami igazán fontos. IKREK

Egy Ikrek akkor boldog, ha kapcsolatot tud létesíteni másokkal, ha sokan veszik körül. Nincs meg beszéd, kommunikáció nélkül, ebben vezeti le az energiáit. Talán az ősei magányosan éltek, és azért kapta életfeladatul azt, hogy minél több emberhez kapcsolódjon. Bárhogyan is történt, egyszer eljön a pillanat, amikor rájön, át kell élnie az egyedüllétet. Ha ezt megtapasztalja, kiteljesedhet, és ráébred, hogy önmagában is értékes egész.RÁK

A Rák fő jellemvonása a gondoskodó hajlam. Mindenki bújával-bajával törődik, saját magát háttérbe szorítva. Állandóan „gondban” van, ez az életfeladata. Egyszer azonban felébred benne a vágy, hogy letegye ezt a terhet, amit a mindig, mindenkivel való törődés jelent – ekkor kiteljesedhet a személyisége, és végre rátalálhat önmagára. Felismeri a saját vágyait, és aszerint kezd el élni.OROSZLÁN

Az Oroszlánok csodálatos emberek. Az asztrológia azt mondja, hogy a Nappal vannak összekötve, és ezt a Napot a szívükben hordozzák. Ez a sorsuk is, hogy világítsanak, sugározzanak, hogy mások életébe fényt és örömöt vigyenek. Tüzes jegyként rendelkeznek is az ehhez szükséges erővel. Mégis, egyszer minden Oroszlánban felvetődik a kérdés: ki vagyok én valójában? Az elengedés az Oroszlán számára azt jelenti, hogy felismeri, szerepet játszik: szépet, fontosat, de mégiscsak szerepet…. Elkezdi kívülről nézni önmagát, és ráébred, sokkal boldogabb lehet, ha „lelép a színpadról”, és többé nem akar megfelelni annak az ideálnak, amit magáról kialakított…. SZŰZ

A Szűz különleges életfeladatot vett át a szüleitől és azok őseitől: megbízhatónak és működőképesnek kell lennie. Talán a felmenői életében sok volt a káosz és a tehetetlenség, és ezért rögzült benne mélyen, hogy nem szabad egy percre sem elengedni magát, mindig gyakorlatiasnak kell maradnia, és uralni az élet alakulását. Egyszer azonban felébred benne a vágy az elengedésre: hogy merjen kicsit sodródni az árral, anélkül, hogy elhagyná önmagát. Ekkor megtapasztalja, hogy semmiféle baj nem származik ebből, és ez még inkább megerősíti abban, hogy fel kell adni az állandó kontrollt. Ezután kiteljesedhet a személyisége, boldogabbá, vidámabbá, könnyedebbé válik.MÉRLEG

A Mérleg hihetetlenül érzékeny, azonnal megérzi, ha a környezetében valakik között felborult az egyensúly. Ő a békéltető, ez talán még gyerekkorából ered, amikor a szülei nézeteltéréseit próbálta elsimítani. Nagyon rosszul viseli a konfliktusokat – ezek nélkül azonban nem tudja képviselni a saját érdekeit… Eljön az életében egyszer a pillanat, amikor kiáll önmagáért, és megtapasztalja, semmi baj nem történik, ha egy időre kibillennek a dolgok a harmóniából. Ekkor kiteljesedhet a személyisége, és innentől kezdve válik igazán kiegyensúlyozottá.SKORPIÓ

A Skorpió azért jön a világra, hogy összetartsa, ami összetartozik, hogy szövetségesre találjon valakiben. Talán az ősei múltját a széthúzás és széthullás jellemezte, és azért kapta ezt a feladatot. A Skorpió sokszor a múltban él, nem tudja elengedni a történteket. Egyszer azonban eljön a pillanat, amikor ki tudja jelenteni: „Ami volt, elmúlt. Én itt és most élek!” Ekkor a Skorpióból főnix lesz, felemelkedhet a levegőbe, megszabadulva a múlt minden terhétől. NYILAS

A Nyilasoknak különleges életfeladatuk van: azért jönnek a világra, hogy gyógyítsanak és áldást hozzanak. Ez egy csodálatos sors, ezért a legtöbb Nyilas boldog. Mégis eljön a pillanat, amikor a Nyilasban kétségek támadnak, kérdések vetődnek fel, amelyekre választ keres: „Ki vagyok valójában? Miért születtem a földre?” Ekkor ráébred, hogy miután felfedezte a világot, van még egy feladata: megismerni önmagát.BAK

A Bak erős szikla a hullámtörésben. Szilárd, megingathatatlan, meg lehet bízni benne. Ez a feladata, élete során szembeszáll a káosszal, a megbízhatatlansággal és a tökéletlenséggel. Ez sok energiába kerül. Bár a Baknak látszólag végtelen sok ereje van, egyszer elfárad, és felteszi a kérdést: Miért kell minden terhet a vállára vennie, még azt is, ami nem is az övé? Ez az első lépés az elengedéshez, és ahhoz, hogy ráleljen igazi önvalójára.VÍZÖNTŐ

A Vízöntő az egyformaság ellen küzd, az egyéniségért, az egyediségért áll ki. Szabadságvágya hatalmas, ki akar törni a béklyóból, amit a társadalmi kötöttségek jelentenek. Ennek oka is a múltban keresendő, valamikor a családjában talán elfojtottak minden kísérletet az újdonságra, minden vágyat a szabad életre. A Vízöntő mindig ugrásra kész, folyton retteg, hogy elveszti a szabadságát. Egyszer azonban maga mögött hagyja a múltat, és ráébred, hogy nincs veszélyben. Ekkor képes kiteljesíteni a személyiségét.HALAK

A Halak már úgy jön a világra, hogy tudja, mi az az elengedés. Igazi bölcs, nem ragaszkodik a múlandó dolgokhoz, javakhoz, szerepekhez, státuszhoz. Életfeladata, hogy a szeretet révén kapcsolódjon másokhoz, és nekik is példát mutasson ebben. Ha ez sikerül, igazán boldoggá válhat. 
Megjegyzések