A jóga-tanítványság és életrend-alapítás feltételei

A tanítványság 10 tőlünk független és 10 tőlünk függő adottsága

4 út van a jóga-tanítvány előtt: a szenvedés útja, a szeretet, a hit és a bölcsesség útja. Aki a szenvedés útját járja, az nem tudja, nem akarja és nem szeretné meglátni Istent. Aki a szeretet útját járja, az nem tudja, és nem akarja meglátni Istent. Aki a hit útját járja, az nem tudja megismerni Istent. Aki a bölcsesség útját járja, egyedül az ismeri meg Istent.
Szenvedéssel meg lehet szerezni a szeretetet, szeretettel a hitet, hittel a tudást.
A szenvedés megtisztít, a szeretet átváltoztat, a hit felemel, a bölcsesség megkoronáz.

A tanítványság 10 (tőlünk független) karmikus adottsága

1.Emberi lénynek születni, s képessé válni a hagyomány művelésére, élővé tételére.
2.Olyan országban születni, ahol a jógatanítások virágzanak.
3.Együttérző vezetőre lelni, szellemi barátra, tanítóra, aki figyelemmel kíséri, támogatja a gyakorlást.
4.Egészséges testtel és kitűnő érzékszervekkel születni.
5.Olyankor születni, amikor a tanítások még élőek.
6.A 10 ”nagy vétek„ (parancsolat) egyikét sem elkövetni.
7.A jóga szóbeli hagyományát, a jóga praxisát gyakorló közösség közelében lenni, amely a megvilágosodás ösvényére vezet.
8.Olyan korszakban születni, amelyben megjelent a Guru.
9.Részesülni a Guru tanításaiban.
10.Tisztelni a Mestert, és bízni benne.

10 tőlünk függő adottság (az éles szellemi adottságok megértésének ereje)

1. a tudás és az érdem összegyűjtésének adottsága
2. magunkat a lemondások útján tökéletesítés adottsága
3. az elvont tudás könnyed kifejezésének adottsága
4. szenvedélymentes mély összpontosítás
5. a magunk tökéletesítésére, megvalósítására vonatkozó adottságok
6. törekvő tudás adottsága
7. a 21 jógairányzat (jnána- jóga, a megismerés, az isteni mindentudás jógája; bakti-jóga, az odaadás, a mindenszeretet jógája; karma-jóga, a cselekvés, a szolgálat jógája; krija-jóga, az univerzális valósággal való egyesülés módszereinek jógája; mantra-jóga, tantra-jóga, hatha-jóga, rádzsa-jóga, kundalini-jóga, a tudat szabadon áramló energiájának jógája, agni-jóga, az isteni fény jógája; laja-jóga, a kozmikus hang jógája, nada-jóga, a kozmikus rezgések, frekvenciák jógája; nadi-jóga, a kozmikus rezgések csatornáinak jógája; marma-jóga, a marma pontokban tárolódó életenergiát, és annak áramlási irányát befolyásoló jóga;ashtanga-jóga, yantra-jóga, siddha-jóga, shiva-jóga, taraka-jóga, lambika-jóga,eco-jóga elméleteinek megkülönböztető megértése.
8. az egyes jógairányzatok módszereinek, alapműveinek (azok szavainak, kifejezéseinek), szómagzatainak, maghangjainak, mantráinak (bidzsák) megkülönböztető megértése
9. a 21 jógapraxis mudráinak, ászanáinak, bandháinak, légzőgyakorlatainak, légzés- és figyelemirányítási-, valamint vizualizációs technikáinak megkülönböztető megértése utáni rendszeres gyakorlása
10. a jóga másoknak való folyamatos tanításának adottsága.

Forrás: Késmárki László:Nadi-jóga A gyógyító prána 2017.

Megjegyzések