This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

2015. június 30., kedd

A változás szelei


Ne feledd: ami jelenleg körülötted létezik, mind-mind korábbi életeid, tetteid, érzéseid hozadéka. Így talán könnyebb megérteni, hogy a megoldás is Benned van. 

Halogathatsz, ameddig csak akarsz, de az élet úgy szalad el a fejed felett, hogy igazán semmit nem élveztél belőle. Vagy a múlton rágódsz, vagy a jövő miatt aggódsz, és megfeledkezel a pillanatról. Pedig csak a jelen létezik. A múlt már nincs, a jövő pedig mindig csak jövő marad. 
Ideje kilépni az egészségtelen helyzetekből, kapcsolatokból, felégetni a múltat, mely mérgezi lelkedet. 

Ne feledd, az idő nem áll meg, míg összeszeded magad. Az idő nem áll meg, míg felkészülsz a szeretet befogadására. Az idő szalad, és egyszercsak azon kapod magad, hogy a lehetőségek szélsebesen haladtak el melletted, és belefásultál a hétköznapokba. Kimenekültél a saját életedből. 

Találd meg a jelen szépségét, hiszen ha erre hangolódsz rá, egyre több lesz majd belőle. Amire fókuszálsz, kiélesedik. Amire tekintesz, felerősödik. Ne az aggódást, a félelmet és a bűntudatot teremtsd, hanem találd meg magadban a szeretetet! 

Tanuld meg, hogy szerethető vagy, Isten egyik csodája. Semmivel nem vagy kevesebb másoknál. A legtöbb, amit tehetsz az, hogy felvállalod végre magad, hogy beragyoghasd a világot.

Mohácsi Viktória (http://elozoeletek.blogspot.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: Az emberi természet
Aki "harap": fél.
Aki indokolatlanul, hevesen támad, az úgy érzi, hogy kevés a világnak. Így inkább agresszióval leplezi önbizalomhiányát, megfélemlítést keltve a másikban, hogy addig se legyen annak bátorsága az igazi okra gyanakodni: az esetleges megfelelni nem tudás miatti kővé dermedtségre.


Aki "ugat": fél.
Aki örökösen a figyelem középpontjába vágyik, lesöpörve mindenki mást a "porondról" - és inkább vállal konferanszié- vagy bohóc-szerepet, csak ki ne maradjon az eseményláncból, azt rémíti a láthatatlanság, az értéktelenség lehetősége. Harsányságával, túljátszott létezésével igyekszik fontossá, nélkülözhetetlenné tenni önmagát - társasága számára.


Aki megaláz másokat: fél.
Szintén figyelemelterelő hadműveletet folytat az Egó, amely harsány diktatóriával, vagy fülbe sziszegett gúnykacajjal ítélkezik embertársai felett. Úgy véli, azzal, ha másokat helyez középpontba, és gyengíti pozitív megítélésüket - emelni tudja saját fényét.


Aki kibeszél másokat: fél.
Tart attól, hogy nincs témája - vagy ha beáll a csönd-állapot, ő maga is pellengérre kerül, és kiderül, a legkevésbé sem "arany, ami fénylik".


Aki energiáival zsarnokoskodik: fél.
Van, aki szavak szintjén ugyan szimpátiát kelt embertársaiban - és mégis... energiájával olyan zsarnoki játszmát űz, hogy szinte megbénítja vele beszélgetőpartnereit. Manipulál, és szégyenérzetet kelt a másikban, így leplezve saját félelem-dermedtségét.


Aki ítélkezik: fél.
Aki tudja, kicsoda és miért van e földi világban: nem vét az Egy ellen, sem gondolattal, sem szóval, sem tettel. Ítéletet mondani nyilvánosan csak az képes, aki hatalomra tör, az uralkodó álarca mögé rejtve kisebbségi komplexusát.


Aki dicsekszik: fél.
Az az ember, aki túlságosan sokat beszél önmagáról és győzelmeiről - szintén a félelem démonjával küzd, és hazugságokat gyárt azért, hogy bebizonyítsa: értékkel bír. Önbizalomhiánya befalazza, érzékenységét, empátiáját megsemmisíti szenvedő embertársai felé. Saját hangjának hallatása által a világ középpontjává emeli Önnön Lényét, melynek irányítója az egó.


Aki extremitásba csomagolja lényét: fél.
Szintén figyelemfelkeltés a célja - csak épp középpontba helyezkedés helyett a lázadás, a másság, a különállás illúzióját igyekszik felkelteni másokban. 'Ha nem érezzük "megfelelőnek" magunkat a társadalom számára, inkább különbözzünk - de gyökeresen! Így minden reakciónk "normális" lehet, hiszen a mi "fajtánkat" úgysem értheti meg az, akinek más a "motorja". Önvédelem ez - ítélkezés ellen, a hangos értetlenség felkeltése által.


Aki meghunyászkodik: fél.
Van, aki inkább fejet hajt minden akarat előtt, és soha ki nem nyilvánítja véleményét - csak ne bizonyítsa be (önmaga számára is) nyilvánosan az élet, hogy kevesebb, mint más. Belemegy bármely alkuba, bármennyire is távoli tőle az aktuális ajánlat; mosolyba erőszakolja magányát és kétségbeesését.


Aki panaszkodik: fél.
A "szegény én" drámája is a félelemből fakad. Ő az, aki inkább hangsúlyozza saját szerencsétlenségét és gyengeségeit - csak ne más rántsa le róla a leplet. Úgy érzi, így elkerülhető a megaláztatás, ha a figyelmet eltereli valódi "hézagjairól", és átirányítja azt saját sorsának "egyedi, extrém méreteket öltött" szappanbuborék-szenvedéseire. A sóhaj a fegyvere - így igyekszik felkelteni az érdeklődést és a részvétet másokban, ezáltal energiát nyerve embertársaitól.


Aki mártír: fél.
Ő a nagy bűntudatkeltő, aki úgy kíván hatalomra szert tenni, hogy önmagát mutatja szenvedőként, ezzel másokban megteremtve a lelkiismeret-furdalás szörnyetegét.


Aki tökéletes: fél.
Az, aki mítoszt teremt maga köré azáltal, hogy sugározza, mennyire tökéletes, hibátlan az élete és Önvalója - szintén energiát nyer mások csodálata által. Manipulál. Csak mások szeretetteljes elfogadása és emelése által beavatkozás-és erőszakmentes a kommunikáció.


Aki elbújik: fél.
Már a bátorság csírája is elhalt benne - annyiszor érte megaláztatás. Ő az, aki meghúzódik a háttérben, és bármennyire is sikerét kántálná az élet, maga sem hiszi el, hogy hozzátehet a világ kerekségéhez.


Aki beáll a sorba: fél.
Aki a szíve szavának való engedelmeskedés helyett inkább a Tömeg útját járja, feladva ezzel álmait, és égi-földi misszióját: reszket attól, hogy megfelelni nem tud embertársainak. A bizalom hiánya miatt és által töri kerékbe életét.


Aki kommunikációs megszállottságban él: fél.
Nehezen viseli a magányt (és néha épp ezzel bünteti magát), bár ezt megszállottan takargatja azzal az elképzelésével, miszerint túlságosan is emberbarát, ezért nyílik ki mások előtt, könnyen. Ő az, aki nehezen hallgat társaságban, és szívesen megosztja vívódásait, akár magánügyeit másokkal - elsősorban azt hangsúlyozva, hogy ő alapvetően sokat hibázik, de botlásaiból szívesen tanulna... Számára a másik fél inkább pszichológus, mint egyenrangú partner - kényszeresen meg akar felelni ugyanis a "jókislány"-"jókisfiú"-szerepnek, amely arról szól, hogy: 'a "szüleim" előtt nincsenek titkaim, mindent átadok nekik, hogy ezért, jutalmul szeressenek'. A "beszámolás" miatti "görcs" készteti szüntelen megosztásra. A felnőtté válás számára még nem következett be, továbbra is tart a szülői ítélettől, így minden kapcsolatában alárendeli magát, ha értékelésre kerül sor.


Aki a tettek megszállottjaként él: fél.
Ha nem tevékenykedhet, vagy nem szolgálhat épp másokat, úgy érzi, hogy megfosztották szerepétől, és letargiába lép. Lételeme a tett, és az azért kijáró dicséret, vagy épp sajnálat. Ő a szolga, akinek nincs egy "nyugodt perce", aki folyamatos tervezés-és tettlázban ég, akinek telítve a határidőnaplója nélkülözhetetlensége bizonyítékaival.


Aki az illúzió-tettek megszállottjaként él: fél.
Azt hiszi, folyamatos munkában van, holott épp elméje motorja nem hagyja eljutni őt a tettekig. Örökké mások, vagy - ritkábban - saját problémáival foglalkozik, beleássa magát ezekbe, és elhiszi, hogy szenvedés az élet. Aggódásba fojtja energiáit, és nem érti, hogy mitől kimerült... Látszat nélküli tevékenységeinek tudja be fáradtságát, és szüntelen panaszkodik, hogy soha nincs eredménye tetteinek.


Akit vágyai hajtanak: fél.
Aki örökké vágyakat kerget, és képtelen kibékülni a MOST áldásaival; aki tárgyak csillogásával kápráztatja el egóját, vagy pótszerek, (rög)eszmék hatásával ámítja birtokolni vágyó énjét, esetleg az emberektől kapott csodálat által kívánja emelni önmagát, szomjazva a kívülről érkező szeretet-vagy szerelemenergiára - szintén nem Önmagát éli. Csak mímeli az életet. A kint segítsége legfeljebb illúzió, drog (pozitív eseben: inspiráció, megerősítés) - és így kifejtett hatása múlékony: valódi áldást egyedül az Örök Értékek hozhatnak.


Aki megszállott: fél.
Két irányban kell haladjon az ember: küldetése teljesítésében és (isten)emberként való kibontakozásában. Ha személyes Utunkat járjuk (szakmánkban, hivatásunkban, kapcsolatainkban stb.) - az égiek elhalmoznak csodákkal, ami méltó és szép bizonyítéka annak, hogy bölcsen emlékezünk. Ugyanakkor ez csak félig megélt élet - pusztán a küldetés mögé bújni épp úgy nem egészséges, mint kizárólag emberi tevékenységeinknek szentelni magunkat. A BENT és a KINT egységben működése elengedhetetlen az élet teljességének megélésében. (Sok esetben ez a Művész tragédiája - folyamatos tűzben ég, miközben a földelés szükségességéről hajlamos megfeledkezni - így gyakorlatilag lassú öngyilkosságot követ el, a Földtől való idegenségérzete miatt).


Aki ragaszkodik és birtokol: fél.
Magánya enyhítésére használja embertársait, mert fogalma sincs arról, hogy a világ Egységben él, és a szeretés titka a szabadságban rejlik. Mások rajongása, jelenlétének rendszeressége által ítéli meg önmagát, saját fontosságát, így terelteti el figyelmét a vívódásokról. Van, aki nem emberekben, hanem tárgyakban keresi saját értékét - gyűjtőszenvedélyével elégíti ki (átmenetileg) azt a vágyat, amelyre egyébként csak az Istentudat képes, álladósultan.


Aki beteg: fél.
Aki fizikai tüneteket produkál azért, hogy mások részvétét felkeltse, és így markoljon energiát, időt magának - annak játszmája épp oly komoly manipulációt rejt magában, mint a félelem többi megnyilvánulása. Mindig a betegség gyökerét kell fellelni, és meggyógyítani (ez sokszor múltbéli, hozott szenvedésekből, kötődésekből fakad) - akkor elmúlik a lélek mártírom-akarnoksága.


Aki sanyargatja testét: fél.
Az, aki fizikai sanyargatásba fojtja önmaga iránt érzett gyűlöletét, az több síkon is beavatkozik az élet természetes rendjébe. Önutálata már nemcsak érzelmeiben és gondolataiban nyilvánul meg (ez önmagában is kellően káros, akár betegséget is teremthet), hanem "templomára" is büntetésáradatot zúdít - nem egyszer korábbi élet bűneiért is vezekelve. A vezeklés megvonásban (pl. koplalás) vagy túlhajtásban (pl. evéskényszer) egyaránt jelentkezhet.


Aki elméjével él: fél.
Az elme erősödése egyenes arányban van a szíverő gyöngülésével. Az, aki teóriákat gyárt, ahelyett, hogy megélné saját sorsának pillanatait - menekül.


Aki halogat, vagy türelmetlenség-démonjaival küzd: fél.
Aki így él, képtelen csöndesen, nyitottan szemlélődve részt venni a MOST áramában, mert fél attól, hogy nem azt kapja, amit korábban remélt. Tart attól, ha belenéz a Lélek-tükörbe, olyan arcot lát viszont, amelyben nem ismerne rá saját fantáziája által megformált önmagára. Így inkább rohan, vagy meg sem érkezik, hogy véletlenül se hagyjon időt magának a Szembesülésre.


Aki alvásba, vagy álmodozásba menekül: fél.
Az asztrálvilág sok szépséget hozhat a megélt élet kopárságát feledtetve. Az illúziók világa azonban csak pillanatnyi kábulatot hoz, az igazi hazatalálás komoly, megszenvedett munka "gyümölcse" - és csak így adhat "belépőjegyet" az Örökkévalóságba.


Aki az élet megvetésébe (passzivitásba) burkolózik: fél.
Ő az, aki bebiztosítja magát, hogy ne legyen sebezhető fő félelmével, a halállal szemben. Ez a "biztosíték" azonban csak látszat, nincs köze a valódi védettséghez. A félelmét dédelgető ember hajlamos az önsajnálatra, és a teljes passzivitásba menekülésre.


Aki elvágyódik: fél.
Ő emlékeire hivatkozik, miközben csak fél szembesülni a földi lét próbáival.
Aki túlmisztifikál másokat, vagy saját csodateremtő képességét: fél.
A valóság elfedésére ennél hatékonyabb, látványosabb módszer aligha létezhet. Fantáziánk bekapcsol - és hőssé avatja azt, akire épp az egó figyelme irányul. Vigyázz, mert torzít a tükör! Az igazság ennél sokkal meseszerűbb és hitelesebb válaszokat kínál, ha hagyjuk magunkba fogadni azokat. Minden ember csoda - és ettől kerek a világ.
Aki jelekbe, irányzatokba, mesterekbe kapaszkodik, vagy épp a matéria rabjává avatja magát: fél.
Egyik sem az önállóság útja - mindkettő (legyen az spirituális, vagy földi börtön) szabad akaratunktól von meg minket, kényelmes mankót, ragaszkodási felületet, függőséget biztosítva számunkra az úton. De vajon, ha Tiszta Énünk nem vesz részt a fejlődés folyamatában - csak égi-földi, emberi-tárgyi utasításokat követ: létrejöhet-e az Ébredés?
...
Légy hát éber!
Az egó által gyártott "mítoszok", magyarázatok és érvek száma kifogyhatatlan. Ne hagyd becsapni magad! Ha tetten éred énedet valamely játszmában (akár egyszerre többen is), azonnal tudatosíts magadban a tévedésedet, és ne engedd, hogy az egód meggyőzzön téged, lelkesen, túlfűtötten lihegve: "ez csak azért volt, mert a másik...". Nincs másik.
Nincs ok, amely egy tudatos létezőt felmentene az isteni természet gyakorlása alól.
Ha döntöttél, már nem lehet kifogás az sem, hogy "de hiszen emberből gyúrtak"...
Kérdezd meg magadtól: az Ég felé tartasz, vagy sem?
Ha igen, az önfegyelem rendíthetetlen képességét meg kell találnod - ODABENT.
De ha hibázol mégis, akkor se ess kétségbe (ilyenkor hajlamos ugyanis az önsajnálat vagy bűntudat által az ember egy újabb egó-drámába "beszállni") - helyette vond le a tanulságokat, és legközelebb próbálj meg nem "ugyanabba a folyóba" lépni. Tanulni ugyanis csak akkor tudsz, ha tetten éred magad (lehetőleg még az akció előtti pillanatban) - és változtatsz, a gyakorlatban (az elmélet itt nem elég!). Vagyis: legközelebb nem adod át magad ugyanannak a csábításnak, nemet mondasz rá, és a döntés hozta tiszta önbizalom áramában a Helyes Úton haladsz tovább.
Soha ne felejtsd el: nem vagy bűnös, csak diák - az Élet-iskolában. És ez nem egyszerű feladat.
---
Az Életfolyam olyan, akár egy végtelenített társasjáték. Nincsenek kihagyható mezők, utunk során minden egyes próbatétellel szembe kell néznünk ahhoz, hogy győhessünk Önmagunk felett - és így eljuthassunk (sok élet megélése árán) a Célhoz. Amely állomáson elbukunk, ott azonban mi nem "kiesünk", ahogyan a hagyományos játék szabályai diktálnák - hanem lehetőséget kapunk az ismétlésre, az újbóli megmérettetésre egy másik szerepben, egy újabb életben. E "mezők" addig "kergetnek" bennünket, míg helyt nem állunk, és el nem engedjük a felmerülő csábítás ránk gyakorolt hatását, rezzenéstelen szívvel. A "nemet mondás" megtanulása az egyik legkomolyabb erőpróba a "játékos" számára - azaz: az elengedés művészete. Az "énből" való kitörés. Az Egységbe való visszahelyezkedés tudati biztonsága.
---
A félelem pedig a szeretet ellenpólusa. Minden negatív érzelem ennek a "kistestvére", ebből fakad még a harag, a gyűlölet és a bosszúvágy is. Ez az egód leghatékonyabb fegyvere - ellened (és "számodra", hiszen nem tesz mást, csak lehetőséget biztosít - a provokáció által -, fejlődésedhez).
Ha tehát Te a Szeretet Művészetének elsajátítására törekszel - fel kell adnod félelmeidet, illetve a félelmeidben gyökerező, hamis játszmáidat, taktikáidat.
Ha ez sikerül - máris emelkedsz fényedben... előre haladva - és emelve másokat - így a Hazafelé vezető úton.
(Ui.: Lám, milyen egyformák vagyunk! Lehetséges, hogy ha más felett ítélkezünk, saját magunk iránt érzett dühünket éljük meg megmagyarázhatatlan félelem-fellobbanásaink miatt? Talán lehetne ezzel a gondolattal indítani tudatos tanulásunkat az Empátia Birodalmában...)

írta: Cs. Szabó Virág

Forrás: fenyhordozok.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:

Engedd el!

Hidd el, nem feladatod, hogy mások életét megoldd. Kérlek, bízz benne annyira, hogy kinézed belőle, Ő is képes rá. Hiszen vállalta. Ne vedd el tőle a tanulás lehetőségét. Engedd el! 

Hidd el, nem mentheted meg a saját, sötét démonjaitól, ezt az utat neki kell végigjárni. Ne mások életét éld! Előle elveszed a lehetőséget, a Te életedre pedig nem marad erőd. Mindenkinek megvannak a feladatai a létezésben. 

Ha más helyett cselekszel, ártasz neki, mert megfosztod a megtapasztalásoktól. Ezt hívjuk lelki tolvajlásnak. Ne feledd, a kéretlen segítség a legnagyobb fekete mágia a világon. Mindenki képes megoldani a saját életét, ugyanúgy, ahogy megteremtette. 

Minden embernek lehetősége van a szabadságra. Te se akarj rabságban tartani senkit azzal, hogy az Ő életét éled. 

Éppen elég Neked a Téd. Ne menekülj előle!

Mohácsi Viktória (http://elozoeletek.blogspot.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: 


Találd meg a szabadságod

Vajon miért hiszik azt az emberek, hogy nincs beleszólásuk a saját életükbe? Mint egy eldobott kő, repülnek, száguldanak végig az életükön, s alig állnak meg élvezni azt.
Hidd el, mindannyiunk élete nehéz. Önmagunkkal különösen. Tudom, hogy sokkal könnyebb beletörődni, mint változtatni. 

Az ember azonban bármikor képes felállni, megrázni magát és felülemelkedni múltbéli önmagán. A múlt cipelése és a jövőtől való félelmei helyett választhatja a szabadságot. Ezzel meg is indul a tisztulás és az oldódás folyamata. 

Hiszen azért vagy itt, hogy felismerd saját határtalanságodat...

Mohácsi Viktória (http://elozoeletek.blogspot.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: MentésMentés

2015. június 29., hétfő

Fogadd be a szerelmet!

Aki görcsösen a társát keresi, csupán önmaga elől menekül. Inkább ábrándokba merülve éli életét, minthogy megismerje magát. Nincs hozzá bátorsága, így csak ámítja lelkét. 
Ahhoz, hogy egy harmonikus kapcsolatban létezni tudj, harmonikussá kell hogy válj. A hiány csak hiányt vonz. A teljességre a teljesség rezonál. 
Hogy várhatod, hogy teljes odaadással fognak szeretni, ha Te nem tartod szerethetőnek magad? Hogy várod, hogy bármit is kapj, ha nem tudsz befogadni? Ha állandóan csak adni akarsz... 

Gyógyítsd meg a sérült lélekrészeid és tanuld meg szeretni Önmagad! Hidd el, a másik ember is egy TELJES társra vágyik. Nem arra, hogy hiányt pótoljon az életedben. Nem arra, hogy általa többnek érezd magad. Arra vágyik, hogy ragyogj, szeress és fogadd be mindezt!

Mohácsi Viktória (http://elozoeletek.blogspot.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: MentésMentés

Készítsd fel magad a szerelemre

Ha egyedül vagy, érezd jól magad, ezt sugározd kifelé. Tekints őszinte csodálattal és szeretettel arra az emberre, aki a tükörből mosolyog vissza Rád. Tudd, és érezd, hogy a legjobbat érdemled. 

Ne elégedj meg! Lelked szabadsága és önmagad szeretete hozza meg a Számodra egyenrangú társat. 

Hidd el, Ő pont a megfelelő időben érkezik. Egy perccel sem előbb és később, mint ahogy megérsz a befogadására.

Mohácsi Viktória (http://elozoeletek.blogspot.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: MentésMentés

Engedd el, hogy visszatérhessen!

Fogadd el: ha valaki menni akar, akkor el kell mennie. Szüksége van a megtapasztalásra. A lélek érzi, ahol a feladatai vannak. 

A Te feladatod az elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása. Engedd el! Ha ez nem megy, nem tudsz szeretni sem. Addig a szerelmed csupán önzés. Amíg elvárásaid vannak a másik felé, egyértelmű jele annak, hogy csupán a magányosságodra megoldás Ő. De nem véletlen, hogy a sors egyedüllétre kényszerít. Még mindig nem látod tisztán Önmagad. Még mindig nem vagy készen a feltétel nélküliségre. Amíg irányítani akarsz egy kapcsolatot, addig nem hiszed el, hogy valóban Téged szeretnek, csupán Önmagadért. Amíg azt hiszed, Neked kell megoldani más életét, addig biztos lehetsz benne, hogy nem neki van szüksége a segítségre, hanem Te szeretnéd fontosnak érezni Magad.

Még mindig az a kérdés: Miért nem vagy elég fontos Önmagad számára??

Mohácsi Viktória (http://elozoeletek.blogspot.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: Társad a tükröd


Milyen furcsák az emberek. Azt hiszik, ha megérkezik életükbe a vágyott társ, azonnal meggyógyulnak a sérüléseik. Rögtön tud majd újra szeretni, szeretetet befogadni, bízni, hinni. Azt gondolja, szerte foszlik a kegyetlen magány érzése. Kívülről várja a megoldást. Elhiszi, hogy társa által megtapasztalhatja a földi mennyországot, holott a lelkében a pokol tüze ég. Azt várja, hogy a szerelem begyógyítja a múlt sebeit, és elhozza a vágyott boldogságot. 

Azonban a valóság teljesen mást mutat. Egy párkapcsolat újra és újra feltépi a sebeket. Szembesít azokkal a fájó sérülésekkel, amiket meg kell oldanod. A lelked magához vonzza azt a lelket, aki rezonál a sérülésedre. A "hasonló a hasonlót vonzza" örök törvény alapján. 

Ha valaha megcsaltak, megaláztak, és még nem dolgoztad fel a sérülést, ha nem bocsátottál meg magadnak és a társadnak, kizárólag olyan partnert vonzol be, aki szintén ezt teszi Veled. A Te lelkedre az övé rezonál. 

Azt kell megérteni végre, hogy a megoldás a saját lelkünkben van. A társ csupán a tükröt mutatja. Ha feltétel nélküli, tiszta, igaz szerelemre vágysz, ahhoz lélekben kell tisztának lenni. A megoldás kulcsa ismét Te vagy!

Mohácsi Viktória (http://elozoeletek.blogspot.hu
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: 2015. június 28., vasárnap

Színterápia - a színek hatása szervezetünkre


A színek különböző hangulatokat váltanak ki belőlünk, emellett gyógyító hatással is rendelkeznek. Különböző kialakult betegségek esetén segíthetnek a gyorsabb felépülésben.

Egyes színek pozitívan hatnak fáradékonyság, stressz, depresszió, feszültség, étvágytalanság esetén. Feltölthetnek minket energiával, és segíthetnek abban, hogy szexuális életünk aktív legyen...


Lila

A spektrum színei között a lila a legrövideb, ugyanakkor a lilának van a legnagyobb energiája. A természetben a lila szín megtalálható az ibolya virágban, aminek az olaját ma is használják italok és édességek ízesítésére, valamint parfümök illatanyagaként. A középkorban ebből az olajból készítették az altató orvosságot. A lila színhez kapcsolódó gyógyító minőségek a fizikai és spirituális megerősödés. A lila szín gyulladásgátló, lelkileg megnyugtató, memóriajavító, magas vérnyomás, álmatlanság, gyulladásos folyamatokban segít.


Indigókék

Ez a mélykék, intuitív szín különösen az érzékszervekre, azokon belül is a fülre és az orra van nagy hatással. Ez a szín az asztmát és a gennyes hörghurutot enyhíti, mivel a sötétkék a mélybe vezet és ezáltal tágítja a hörgőcskéket. Elvileg az indigó ugyanúgy hat, mint a kék, csak éppen, mert még sötétebb, még mélyebbre jut el, és még inkább érvényesül görcsoldó hatása.
Az ideges eredetű zavarokra, lelki kimerültségre és hasonló panaszokra nagyon jó az indigó.
• Csakrája: homlokcsakra (Harmadik Szem)
• Kristályai: zafír, hegyikristály
• Sok indigó az aurában: egyéniség, visszahúzódó alkat vagy erre való törekvés
• Szereti az indigót: intuitív, érzékeny, befelé forduló, szellemi-lelki síkon sebezhető
• Az indigó elutasítása: félelem a saját mély rétegeitől


Kék

A kék a spektrum hideg végénél található. A természetben birodalmában ez a szín a végtelen ég színe. Az ég azért kék, mert a nap fénye a kékkel megegyező hullámhosszú légköri részecskéket szétszórja, és ezáltal kék fény tükröződik minden irányba. Érzelmileg a kéket a szomorúsággal és a depresszióval hozzák kapcsolatba („I feel blue”). Mindazonáltal a kék a béke és nyugalom érzetét kelti, ezért nagyon jól illik meditációs terembe, vagy olyan helyiségbe, ahol relaxálnak. A vörössel ellentétben a kék a tágasság színe, használatával a kis terek nagyobbnak tűnnek. E tulajdonsága miatt jótékony hatással van az asztmára. További betegségek, amelyre gyógyhatással van: gyerekbetegségek, fogzás, zúzodások, hangproblémák, torok- és gégegyulladások, idegfájdalmak, álmatlanság,fejfájás, magas vérnyomás, stress, légcső- és hólyaghurut, isiász, betegségekben.
Ez a hűvös szín nyugtatólag hat mindenfajta izgalmi állapotban. Ha idegesek vagyunk és nem tudunk aludni, a kék színtől remélhetjük a megnyugvást és az ellazulást. A kékre a hipofízis (agyalapi mirigy), és minden belső elválasztású mirigy nagyon kedvezően reagál. A gennyes állapotokon is segít a kékkel történő kezelés: a genny felszívódik, s a szövetek normális hőmérséklete is gyorsan helyreáll. A civilizációs ártalmak közül a magas vérnyomást gyógyíthatjuk, sőt normalizálhatjuk kék besugárzással.
Stressz állapotban jelentkező izomgörccsel mindenki találkozott már. A kék szín görcsoldóhatása itt lelki megnyugvással párosul. A kék színt mindezek mellett eredményesen alkalmazzák még a klimaxos zavarok kezelésében is. A pajzsmirigy-túltengés, a strúma vagy golyva növekedése is megfékezhető ezzel a színnel, sőt következetes kezeléssel e folyamatok visszájukra is fordíthatók. A kellemetlen, fájdalmas torokgyulladás nagyon gyorsan reagál a kék kezelésre. Ez a hűvös, steril szín még az aranyeres panaszokra is hat. A túlsúlyos betegek étvágyát csökkenti, s így hatékonyan támogatja a fogyókúrát.
• Csakrája: gégefő-csakra
• Kristályai: akvamarin, lapislazuli, zafír
• Sok kék az aurában: érzékenységre, nagy kapcsolatteremtési képességre ésjó tanulási képességre utal
• Ha szereti a kéket: kiegyensúlyozott, kedves társas lény
• Ha elutasítja a kéket: belső nyugtalanság


Narancssárga

A narancssárga a vörös mellett helyezkedik el a színspektrumon. Meleg szín, de hiányzik belőle a vörösből áramló hő. Ehhez a színhez is kapcsolódik a szexualitás és a termékenység, akárcsak a vöröshöz. A narancssárga az öröm színe, és elég erővel rendelkezik ahhoz, hogy szabadságra és mozgásra ösztönözzön bennünket. Általános frissítőként működik, olyan változást idéz elő biokémiai felépítésünkben, amely elűzi a depressziót. Enyhülést hozhat a komoly reumában szenvedőknek azáltal, hogy segít felszakítani a csontrendszerre lerakódott rétegeket. Görcsoldó hatású, sikeresen enyhíti az izom feszültségeit és görcseit; és ha a lépet kezeljük vele, fokozza az életerőt. A narancssárga színt alkalmazhatjuk - műtét előtti és utáni állapotokban, pajzsmirigy- és egyéb hormonzavarokban, izommerevedési zavarokban, bőrbetegségekben, kozmetikában, emésztési zavarokban. 
A narancsnak, mint meleg és aktív színnek, általában ösztönző hatása van. Depresszió, pesszimizmus és ernyedtség esetén a legfontosabb szín. Narancsszínnel kiválóan gyógyítható az étvágytalanság és a kóros fogyás, de jól hat bizonyos emésztési zavarok, pl. székrekedés esetén is.
A mirigyrendszert is mozgósítja ez a szín, egyértelműen hat a lépre, ezáltal kedvezően befolyásolja a vértestecskék lebontását és a nyirokkeringést. A krónikus és heveny légcsőhurut is nagyon kedvezően reagál a narancsszín-besugárzásra. Az immunrendszert egészében erősíti, ezzel együtt mozgósítja a test összes öngyógyító erejét.
• Csakrája: lép- vagy hascsakra (köldökcsakra)
• Kristályai: karneol
• Sok narancsszín az aurában: becsvágy, nyíltság, ötletgazdagság
• A narancsszín szeretete: aktív, vidám, kissé felszínes
• A narancsszín elutasítása: depresszióra hajló, lehangol
A nap színe és napjellegű természete révén meleget és lelkesedést sugároz. A sárga élénkíti az idegrendszert. Áramlása egyszerre stimuláló és inspiráló, ezáltal jó hatással van a bőrproblémákra, valamint a reumára és az izületi gyulladásra. Használható a csontritkulásban vagy kalcium-elégtelenségben szenvedők gyógyítására, mivel megkönnyíti a test kalcium-feldolgozását. Mivel serkenti az agyi és mentális funkciókat, hatásos a gyomor - máj, epehólyag, hasnyálmirigy, lép betegségek kezelésében. Ilyenek az emésztési zavarok, puffadás, rekeszizomsérv, hányinger, gyomornyálkahártya gyulladása, cukorbaj, klimaxos folyás, idült reuma, izületi gyulladások, étvágytalanság, idegrendszeri betegségek (fóbiák).
A sárga meleg szín, említettük, hogy a legközelebb áll a fényhez és a naphoz. Idegrendszerünket és emésztőszerveinket jó munkára ösztönzi, hangulatunkat az optimizmus irányába vezeti. A sárga szín erősíti a gyomrot, de túlzott alkalmazása rosszullétet, sőt hányingert is okozhat. A méregtelenítő szervek: a máj, a vesék és a hugyhólyag működését ösztönzi és erősíti. Bizonyos krónikus zavarok a sárga szín hatására hevennyé, s így könnyeben kezelhetővé válnak.
Solar plexusunk, a vegetatív működés székhelye közvetlen összeköttetésben áll ezzel a színnel, igy rajta keresztül megszüntethetők az úgynevezett vegetatív zavarok. Ha szellemi tevékenységet végzünk, sárga szín alkalmazása mellett jobban tudunk összpontosítani. A sárga felvidítja a melankólikusokat, ösztönzi a méregtelenítő rendszert, normalizálja az alacsony vérnyomást és a rezignáltság időzakait tevékennyé változtatja.
• Csakrája: solar plexus
• Kristályai: citrin, borostyán, sárga topáz
• Sok sárga az aurában: erősen fejlett intellektusra és becsvágyra utal
• A sárga szín szeretete: derűs, nyílt, intelligens, öntudatos jellem
• A sárga szín elutasítása: lehangolt, pesszimista, búskomorságra hajló


Vörös

A vörös az elektromágneses spektrumban az infravörös mellett helyezkedik, ezért a melegséggel kapcsoljuk össze. Hatása izgató és stimuláló, ezért éttermekben azért használják, hogy élénkítsék a jó hangulatot és növeljék az étvágyat. A vörös fény hatására gyorsabban ver a szívünk és intenzívebb lesz a vérkeringés. Ez utóbbi miatt alkalmas a vírusos vagy bakteriális fertőzések gyógyítására is. A vörös szín ideális a vashiány és a vérszegénység kezelésére, minthogy a vörös vérsejtek elnyelik a vasat, a só pedig a vese és bőr révén távozik a szervezetből. Ha vörös fénnyel világítunk meg egy elfertőzött sebet, azzal gyorsítjuk a terület vérellátását és a fehér vérsejtek gyorsabban tudnak hadrendbe állni. Mivel a vörös szín gyorsítja a vérkeringést, nem ajánlatos az olyan emberek kezelésére, akik magas vérnyomásban szenvednek, szívproblémájuk van, asztmásak vagy epilepsziásak. A vörös fényt leginkább a nem elég aktív testműködések élénkítésére alkalmazhatjuk: renyhe bélműködés, legyengült izomzat, lassú vérkeringés, vérszegénység, impotencia, fagyás, izomgörcs, lábujjak vérellátási zavara, energia vagy hőhiány, fájdalmas menstruáció, terméketlenség, székrekedés betegségekben.
A vörös mint a legforróbb szín, a vérre gyakorol közvetlen hatást. Ezért vérkeringési zavarok ellen ajánlható, pl. a lábszár vérellátási problémái esetén. Krónikus torlaszokat old fel, a sorvadásos folyamatokat is gyógyítja. A vörös szín az ekcémára, valamint az összes, nem gyulladásos bőrbetegségre kedvező hatást fejt ki. Ösztönző hatása van a vörös színnek vérszegénység, krónikus, köhögés, valamint gégefő- megbetegedések esetén is.
A hideg területeket fel lehet vele melegíteni, ezenkívül fokozza a teljesítőképességet is. Ha ezt a színt túlságosan sokáig alkalmazzák, türelmetlenné, nyugtalanná, agresszívvá teheti a beteget. Ebben az esetben a komplementer színt - a goethei színkör értelmében a zöldet - kell adagolni.
• Csakrája: gyökércsakra
• Kristályai: gránát, rubin, jáspis, hematit, vörös korall
• Sok vörös az aurában: szenvedélyesség, agresszióig terjedő bátorság
• Vörös szín mint kedvenc: aktív, dinamikus, életigenlő kedély
• Vörös szín elutasítása: passzív, visszahúzódó, introvertált típus


Zöld

A zöld szín a spektrum közepén található, és – talán ebből fakadóan is - a harmónia, az egyensúlyi állapot hozható kapcsolatba vele. A természetben ez az élet színe, ezért teltségérzetet ad, megnyugtatja a vért, és élénkíti az idegeket. Szemet nyugtató hatása onnan eredeztető, hogy a szem szinte pontosan a retinára fókuszálja a zöld fényt. Az egyensúly színeként nyugalmi állapotba segíti mind a tudatot, mind az érzelmeket, és jótékony hatású egyes szívproblémákra is. A zöld szín a szív, tüdő betegségeiben egyaránt kedvező. Serkenti a nyirokmirigyeket (csecsemőmirigyre is hatásos), fokozza az izom- és szövetgyarapodást, viszont akadályozza a túlburjánzó sejtnövekedést, ezért daganatos betegségekben különösen kedvező. Elősegíti a vér- és keringési rendszer működését. Fertőtlenítő hatása is van (műtőben is ezt a színt használják). Kimerültség ellen is jó hatású.
A zöld a természet, növekedés és az általános regenerálódás színe. Ennélfogva a zöld szín gyógyhatása elsősorban harmóniateremtő és roboráló erejében rejlik. Szemünk a természeti zöld színek ezernyi árnyalatát érzékeli; mindenki átélte már egy erdei séta jótékony hatását.
Csökkenti a kimerültséget és a fáradtságot, néha teljesen meg is szünteti őket. Az elégedetlenség érzését is jó irányba tereli. Ízületi és visszérgyulladások zöld szín hatására fájdalommentessé válnak, szamárköhögés és hörghurut mérséklődik. Zöld fénysugárzással a szembetegségek - még a cukorbaj által előidézettek is - jellegzetesen gyorsan és hatékonyan gyógyíthatók. Zöldszín-kezeléssel még a rák is pozitív irányba fejlődhet - természetesen a színterápia ebben az esetben csak kiegészítője lehet a többi gyógymódnak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a zöld szín mindenhová odaillik, ahol a harmóniát és a szervezet megbomlott egyensúlyi állapotát kell helyreállítani: különösen a szélsőséges állapotokban van nagy szükség a zöld szín lágy, kiegyenlítő hatására.
Természetesen ez a szín csodálatosan használható megelőzésre is, minden rejtett zavar esetén, még akkor is, ha a zavar nem nyilvánul meg konkrét betegség formájában.
• Csakrája: szívcsakra
• Kristályai: smaragd, kuncit, jáde
• Sok zöld az aurában: elégedettség, kiegyensúlyozottság, belső harmónia, egészség
• Zöld szín mint kedvenc: harmóniára való törekvés, az öngyógyító erők ébredése
• Zöld szín elutasítása: elégedetlenség, bizonytalanság
• A színek gyógyhatásai


Fehér

• A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.
• Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.
• Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.
• A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.
• A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.
• Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.
• A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
• Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.
• A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.
• A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.
• A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.

Barna

• A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése.
• Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.
• Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet.
• A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.

(Forrás: katesz.eoldal.hu)


Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető:


2015. június 27., szombat

Élet a pozitív teremtés áramlatábanAz élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
de az élet mégis folyton változik.
Nincs kezdet és nincs vég,
csupán az anyag és a tudat
állandó egymásba fordulása.
Az élet nem áll meg, nem akad el, meg nem öregszik,
hisz minden pillanata teljes megújulás.
Egy vagyok azzal a Hatalommal,
mely létrehozott, és Tőle kaptam erőmet, mellyel alakíthatom körülményeimet.
Boldog vagyok, mert tudom, hogy elmémet
bármire használhatom, egyedüli irányítóként.
Az élet minden pillanata egy új kezdet,
amint a régitől távolodunk.
Ez a pillanat új kezdet számomra itt és most.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Hiszek egy nálam nagyobb hatalomban, mely
minden nap minden percében részesít engem erejében.
Megnyílok a belső bölcsességnek,
hisz tudom, hogy csupán Egy Intelligencia létezik
e Világegyetemben. Tőle származik
minden válasz, minden megoldás,
minden gyógyulás, minden új alkotás.
Bízom ebben a Hatalomban és Intelligenciában,
hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni,
feltárul előttem az,
s bármire is van szükségem, megkapom azt
a megfelelő helyen, időben és összefüggésben.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Égi erők vezérelnek s óvnak szüntelen.
Biztonságos magamba néznem.
Biztonságos a múltba tekintenem.
Nem tölt el félelemmel, ha a határtalan élet elém tárul.
Messze több vagyok önmagamnál
múltamnál, jelenemnél, jövőmnél.
Kész vagyok felülkerekedni személyes problémáimon,
hogy megismerjem saját létem nagyszerüségét.
Minden erőmmel azon vagyok, hogy megtanuljam
szeretni
önmagam.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
A múltnak nincs hatalma fölöttem,
mert kész vagyok az új befogadására és a változásra.
A múlt szükséges lépések sorozata,
mely a jelen percéhez vezet.
Kész vagyok itt és most nekilátni
belsö otthonom kitakarításához.
Tudom, nem számít hol kezdem,
ezért a legkisebb és legkevésbé poros szobákkal indítok,
így gyors eredményre juthatok.
Boldog vagyok, amiért ezt a lehetőséget kaptam,
mert tudom, ilyen különleges élményben
soha többé nem lesz részem.
Kész vagyok szabaddá tenni magam.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Határaim és belső korlátaim lassan elhalványodnak.
Olyannak kezdem látni magamat, amilyennek
a Világegyetem
lát engem: teljesnek, egésznek és tökéletesnek.
Ez életem lényege. Valójában mindíg is
teljes, egész és tökéletes voltam.
Teljes, egész és tökéletes vagyok.
Örokké teljes, egész és tökéletes maradok.
Ez a felismerés másként láttatja velem az életet.
A megfelelö helyen és időben a megfelelö dolgot teszem.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Higgadtan és tárgyilagosan felülviszgálom
idejétmúlt eloképzeléseimet,
és kész vagyok a változásra.
Tanulékony vagyok. Minden újat befogadok.
Változni akarok.
Ezt mindvégig jó kedvvel teszem.
Úgy tekintem, mintha kincset találtam volna, ha
bármikor egy újabb törlendő nézetre bukkanok.
Percről percre megélem átalakulásomat.
Egy negatív gondolatnak sincs többé hatalma fölöttem.
Én irányítom sorsomat. Szabadságra ítélem magam.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes. Tudom, a belső
ellenállást meg kell szüntetnem magamban.
Másoknak nincs hatalma fölöttem. Én irányítom az életem.
Amennyire tudom, átadom magam
az életemben végbemenő változásoknak.
Bízom magamban, bízom a változásban.
Minden tőlem telhetőt megteszek.
Nap, mint nap egyre könnyebb.
Boldog vagyok, amiért örökké megújoló életem
ritmusában és áramában lehetek.
Csodálatos ez a mai nap.
Mert akarom, hogy az legyen.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
A változás életem természetes rendje.
A változást örömmel fogadom.
Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni
nézeteimen.
Kész vagyok változtatni beszédemen.
A régitől az új felé könnyű szívvel haladok.
Sokkal könnyebb megbocsátanom, mint gondoltam.
A megbocsátás gondtalanná és szabaddá tesz.
Élvezettel tanulom meg mind jobban és jobban
szeretni önmagam.
Minél több neheztelésről mondok le,annál több erőm
marad a szeretetre.
A neheztelés helyét a szeretet tölti be.
A változtatástól egyre jobban érzem magam.
Örömmel élem át a jelen perceit
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden
teljes,
egész és tökéletes. Folyton megújul az életem.
Minden pillanata új, friss és eleven.
Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok.
Új nap ez a mai. új személyiség vagyok.
Másként gondolkozom. Másként beszélek.
Másként viselkedem.
Másként kezelnek a többiek.
új valóságom új gondolkodásom tükörképe.
Öröm és gyönyörűség az új mag ültetése,
hiszen ez a mag új élménnyé bontakozik bennem.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Segítek magamon, és az élet is megsegít.
Rajtam kívül, akárcsak bennem, az Egyetemes Rend
működik.
Mindent szórakozva tanulok.
Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot.
Lelkesen várom az eseményeket,
hisz tudom, hogy életemben "csak a jó" kaphat helyet.
Szeretem azt,aki vagyok és amit cselekszem.
Lényemmel, szeretetemmel az életet hirdetem boldogan.
Világomban minden rendben van. 

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Békében és harmóniában élek mindenkivel,
akit ismerek.
Lényem középpontjában a szeretet
végtelen forrása van.
Hagyom, hogy ez a szeretet a felszínre törjön.
Megtölti a szívemet, a testemet, a szellememet,
a tudatomat, egész lényemet,
szétárad belőlem minden irányban,
majd visszatér hozzám megsokszorozva.
Minél erősebb bennem a szeretet,
annál erősebben kell szeretnem.
Kifogyhatatlan ez a készlet.
Akkor érzem jól magam,ha szeretek,
így nyilvánítom ki belső örömömet.
Szeretem magamat;
ezért szeretettel viselem gondját a testemnek.
Tápláló ételekkel és italokkal látom el,
szeretettel ápolom és öltöztetem,
a testem pedig szeretettel
viszonozza gondoskodásomat:
egészségtől és energiától duzzad.
Szeretem magamat;
ezért kényelmes otthonban élek,
amely kielégíti igényeimet,
ahová mindig öröm hazatérnem.
A szobákat a szeretet rezgéseivel töltöm meg,
hogy aki csak belép, magamat beleértve,
érezze ezt a szeretetet, és részesüljön
gyógyító erejében.
Szeretem magamat; ezért olyan munkát végzek,
amelyben örömömet lelem,
amelyben kamatoztathatom
alkotóképességemet és tehetségemet.
Olyan emberekkel és emberekért dolgozom,
akiket szeretek és akik szeretnek engem,
munkámat pedig jól megfizetik.
Szeretem magamat; ezért a szeretet jegyéban
élek és gondolkodom, hisz tudom,
amit embertársaim felé nyújtok,
azt megsokszorozva visszakapon.
Csak kedves emberekkel találkozom,
hisz bennük saját magamat látom.
Szeretem magamat;
ezért megbocsátok s elengedem a régi sérelmeket:
csak így lehetek szabad.
Szeretem magamat; ezért teljesen a jelenben élek,
Minden perc szépségét felismerem és a jövőmet
fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom,
mivel az Univerzum szeretett gyermeke vagyok,
és a Világegyetem szeretettel viseli gondomat
most és mindörökké.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában,
ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.
Tehetségem és alkotóképességem birtokában
olyan dolgokat teszek, melyek mélységesen kielégítenek.
Mindíg akadnak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.
Szükség van rám,
ezért kedvem szerint válogathatok.
Munkámmal és béremmel elégedett vagyok,
örömöm telik abban, amit csinálok.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Egy vagyok a Hatalommal, amely megteremtett.
A siker feltételei eleve adottak bennem.
Akaratom erejével életemet
boldoggá és sikeressé teszem.
Bármire szól is a küldetésem,
sikerre viszem.
Minden élményből tanulok.
Sikerről sikerre, dicsőségről dicsőségre haladok.
Életem útja mind nagyobb sikerekhez vezet.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Egy vagyok a Hatalommal, amely létrehozott.
A Világegyetem határtalan gazdagságából
korlátlan mennyiségben részesedem.
Amire szükségem van, amire vágyom,
kérés nélkül megkapom.
Az Egyetemes Gondviselés óv és vezérel utamon,
döntéseim kivétel nélkül a javamat szolgálják.
Örülök a mások sikerének, hisz tudom,
jut bőven mindenkinek.
A jólétre törekszem mind tudatosabban,
és íme, bevételeim egyre gyarapodnak.
Az élet ajándékait kegyesen fogadom.
Világomban minden rendben van.

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok,
minden teljes, egész és tökéletes.
Testemet jó barátnak tekintem.
Minden sejtjében jelen van az Isteni Értelem.
Mindíg meghallgatom amit testem üzen nekem,
és tudom, tanácsát érdemes elfogadnom.
Biztonságban vagyok, az Egyetemes Gondviselés
vezérel és óv.
Az egészséget és szabadságot választom.
Világomban minden rendben van.

Louise L. Hay : Éld az életed
Aktuális oldások és tanfolyamok programja az alábbi linken megtekinthető: